ณัฐฏ์จารีย้ำ ครม.ประยุทธ์ ไม่ใช่นัดสุดท้าย เตรียมคู่มือรัฐมนตรีใหม่ ชง ครม.นัดแรก

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ณัฐฏ์จารี เลขาฯ ครม.เผย ครม.ประยุทธ์ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้าย รอรัฐบาลใหม่ถวายสัตย์ฯก่อน จับตาไทม์ไลน์ รัฐบาลใหม่ล่าช้า เล็งหารือวิษณุก่อนถก กกต. เผย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เตรียมบันทึก-คู่มือรัฐมนตรีใหม่แล้ว 90% ชง ครม.ใหม่นัดแรก เคาะสถานที่ประชุม-การจัดวาระ ครม.-การยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การประชุม ครม.วันนี้ยังไม่ใช่การประชุม ครม.ครั้งสุดท้าย ต้องรอครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อน จึงจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ครม.รักษาการ 

ส่วนความคืบหน้าการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องแต่งตั้งข้าราชการระดับปลัดกระทรวงไม่ทันก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน หากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้าออกมาจะต้องดำเนินการอย่างไร จะหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางและทางออก อย่างไรก็ดี หากดูจากกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. 500 คน และการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ไทม์ไลน์เร็วกว่าที่วางไว้ คือ คาดว่าจะได้รัฐบาลใหม่ต้นเดือนสิงหาคม

นางณัฐฏ์จารีกล่าวว่า สำหรับการเตรียมรับ ครม.ชุดใหม่ โดยปกติแล้วทุกครั้งที่รัฐบาลครบวาระทุก 4 ปี ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเตรียมรูปแบบที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่เปลี่ยนไปมาก ได้แก่ การเตรียมบันทึกที่จะเข้าสู่การประชุม ครม.นัดแรกของรัฐบาลใหม่เพื่ออนุมัติ เช่น สถานที่ประชุมครม. องค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุม ครม. การจัดวาระการประชุม การให้หน่วยงานต่าง ๆ ยืนยันความจำเป็นในการมีอยู่ของคณะกรรมการที่ตั้งโดยมติ ครม.เดิม 

นอกจากนี้ยังมีคู่มือรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติของรัฐมนตรีการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าฯ ทาง สลค.เตรียมไว้แล้วประมาณ 90% แต่จะมีการอัพเดตตามบริบทหากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หรือ ครม.ชุดใหม่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่อาจจะแปลกไปจากเดิมจะต้องมีการหารือกัน  


ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรเตรียมระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องเสนอใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้