ครม.เคาะลดค่าไฟเหลือ 3.99 บาท ไฟลต์บินเชียงใหม่เปิด 24 ชั่วโมง

ชัย วัชรงค์

ครม.เคาะลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย เศรษฐาบอกข่าวดี ไฟลต์บินเชียงใหม่ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง กระตุ้นการท่องเที่ยวจีน

วันที่ 18 กันยายน 2566 ทีทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบลดค่าไฟฟ้าจากมติ ครม.เดิม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 จำนวน 4.10 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยให้มีผลตั้งแต่รอบการเก็บค่าไฟฟ้างวดใหม่ระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม 2566

“เนื่องจากการลดค่าพลังงานไม่ได้อยู่ในอำนาจของ ครม. เป็นเรื่องที่ กกพ.มีอำนาจตัดสินใจ โดยการหารือกับ รมว.พลังงาน ซึ่งได้ไปหารือมาแล้ว เพราะรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

โดย ครม.ได้มอบหมายให้ รมว.พลังงานไปพูดคุยว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง รมว.พลังงานได้รายงานว่าได้ไปคุยกันจบแล้วเรียบร้อย กกพ.ซึ่งมีอำนาจเห็นชอบแล้วให้ประกาศได้เลย รอบนี้ลดเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย” นายชัยกล่าว

นายชัยยังกล่าวว่า ในที่ประชุม ครม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลังยังแจ้งต่อที่ประชุมได้ทราบ และได้สั่งการหลังจากเจรากับผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า สนามบินเชียงใหม่จะเปิดดำเนินการให้มีไฟลต์บินเข้า-ออกได้ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวหลังจากออกมาตรการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีน

ซึ่งตลาดใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเวลาเปิดการบินเดิม 18 ชั่วโมง แต่นักท่องเที่ยวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อยากให้โปรแกรมการท่องเที่ยวออกไฟลต์ดึกเพื่อให้กลับถึงประเทศในช่วงเช้าและทำงานต่อได้เลย

Advertisement