ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

และแล้ว พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ก็มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)-สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี-หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น “นายกฯ ลำดับที่ 30” ปิดดีลพรรคร่วมรัฐบาล 19 พรรค 254 เสียง

กว่า 6 ชั่วโมง ของการประชุมร่วมระหว่าง ส.ส. และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค ก่อนจะมีมติร่วมรัฐบาลที่มี พปชร.เป็นแกนนำจัดตั้ง 61 ต่อ 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงและบัตรเสีย 2 ใบ ก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรี ไม่ถึง 24 ชั่วโมง

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

“ในที่ประชุมวันนี้ท่านเลขาธิการพรรค คือท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บัดนี้การประสานงานทั้งหมดได้เสร็จสิ้นลงและเป็นอันได้ข้อยุติแล้ว โดยเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอนั้น ได้รับการตอบรับทั้ง 3 ข้อ”

ข้อที่ 1 ในเรื่องของนโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการประกันรายได้เกษตรกร ได้รับการยอมรับที่จะบรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาล

ข้อที่ 2 ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น เงื่อนไขประการนี้ก็ได้รับการตอบรับ

และ ข้อที่ 3 เงื่อนไขในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเงื่อนไขนี้ก็ได้รับการตอบรับเช่นเดียวกัน

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

“หากผิดไปจากเงื่อนไขดังกล่าว พรรคฯ สามารถสงวนสิทธิ์ในการที่จะทบทวนในอนาคตได้ ในเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาล”

ทันทีที่ประชาธิปัตย์มีมติเสียงข้างมาก-จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค เปิดห้องประชุมร่วม ส.ส.-กก.บห.พรรค บนชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช แถลงข่าวร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ

“ประชาธิปัตย์ตระหนักดีว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประชาชนได้ตัดสินผลการเลือกตั้งให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 53 ท่าน ซึ่งวันนี้พรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นขนาดกลาง เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าย่อมมีข้อจำกัดบางประการที่ไม่อาจทำให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถที่จะบรรลุความประสงค์ของพรรคฯ ได้ทุกอย่าง”

“พรรคฯ ได้ตระหนักว่า ไม่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหน ย่อมจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางบวก หรือ ทางลบ กลับมามีผลกระทบต่อพรรคฯ อย่างกว้างขวาง อย่างแน่นอน การตัดสินใจของพรรคฯ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการยึดประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ของพรรค หรือยึดประโยชน์ของประเทศเหนือประโยชน์ของพรรค”

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ
แฟ้มภาพ

2 ใน 5 ประการ ที่ทำให้ประชาธิปัตย์ “ฉีกอุดมการณ์พรรค” 73 ปี คือ การ “ปิดสวิตช์ คสช.” และ “ปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

ประการที่ 1 ต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศสามารถหลุดพ้นจากความไม่แน่นอนในทางการเมืองได้ ประการที่ 2 ให้ประเทศสามารถที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ และในประการที่ 3 ให้ประเทศสามารถที่จะมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานราก สามารถมีหลักประกันในเรื่องรายได้ในการนำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์ให้ไปสู่การปฏิบัติที่ปรากฎผลเป็นรูปธรรม

“ประการที่ 4 การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ในอีกนัยยะหนึ่ง ก็เสมือนกับการหยุดอำนาจ หรือการปิดสวิตช์ คสช. เพราะว่า คสช.จะหมดอำนาจก็ต่อเมื่อรัฐบาลใหม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ หรือเข้าปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น”

“และประการที่ 5 การปลดล็อกหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำได้ยากยิ่ง และเกือบจะเรียกว่าทำไม่ได้เลย ถ้าสามารถคลี่คลายประเด็นนี้ได้ ให้อนาคตเราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกติกาปกติ โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ก่อน ก็เสมือนกับเป็นการป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญในอนาคตได้”

เป็นอันปิดดีล-โควตาของประชาธิปัตย์ 8 ตำแหน่ง ได้แก่ 1 รองนายกรัฐมนตรี  4 รัฐมนตรีว่าการ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 3  รัฐมนตรีช่วย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ไปโดยปริยาย 

ขณะที่ 1 ในปัจจัยที่ประชาธิปัตย์นำมาพิจารณาตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ทางการของพรรค-ชี้ชะตารัฐบาลที่มีพลังประชารัฐเป็นแกนนำ คือ การแสดงท่าทีของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตหัวหน้าพรรคที่ได้ประกาศไปในช่วงของระยะเวลาการหาเสียงไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์-คสช.

มติร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ-ยกมือโหวต พล.อ.ประยุทธ์ “เบิ้ลเก้าอี้นายก ฯ” ทำให้ “กลุ่มอภิสิทธิ์” และ “กลุ่มนิวเดม” ที่มี “จุดยืน” เป็น “ฝ่ายค้านอิสระ” และไม่สนับสนุน “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกฯ โดยเฉพาะกลุ่มนิวเดมที่ประกาศ “แยกทาง” ประกาศออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทันควัน

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

“สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีตผู้สมัคร ส.ส.ประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังพรรคประชาธิปัตย์มีมติเสียงข้างมากเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ว่า ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยให้โอกาสลงรับสมัครเลือกตั้ง และให้การสนับสนุนต่างๆ ทำให้มีประสบการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย “แต่เมื่อแนวทางอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน คงขออนุญาตที่จะลาออกจากสมาชิกพรรค”

“นัฏฐิกา โล่ห์วีระ” อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ เขต 1 ประชาธิปัตย์ และ กลุ่มนิวเดม โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ดิฉันขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาสดิฉันเป็น 1 ในผู้สมัคร ส.ส. และขอบคุณทุกคะแนนเสียงของจังหวัดชัยภูมิ เขต 1 ที่มอบให้ แต่การตัดสินใจและมติของพรรคในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐไม่ตรงกับความคิดเห็นและอุดมการณ์ส่วนตัว”

“ดิฉันจึงขอยุติบทบาททางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้พรรคได้ทำงานอย่างมีเอกภาพและเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับ ส.ส. ของพรรคในการผลักดันนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง”

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

“ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย” หรือ “ไฮโซลูกนัท” ทายาทนักธุรกิจเครือโนเบิล บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 15 กทม.ประชาธิปัตย์ กลุ่มนิวเดม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย” หลังพรรคประชาธิปัตย์ประกาศร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐว่า

“ผมยินดีที่ได้รู้จักและร่วมงานกันกับทุกท่านนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกให้ผมใน เขต 15 มีนบุรี/คันนายาว ร่วมถึงทุกคะแนนทั่วประเทศ สมาชิกพรรคทุกท่าน”

“ในเมื่อคำพูดต้องเป็นคำพูด ผมขอยุติบทบาททางการเมืองไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ ขอเป็นกำลังใจให้พรรคประชาธิปัตย์เสมอ และเชื่อในฝีมือของ ส.ส. และว่าที่ รมต.ทุกท่านว่าจะทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้แน่นอน untill next time – god bless”

“ทัดชนม์ กลิ่นชำนิ” สมาชิกกลุ่มนิวเดม โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และได้ตัดสินใจยืนยันการเป็นสมาชิกอีกครั้งเมื่อ คสช. ประกาศให้มีการยืนยันสมาชิกภาพใหม่ แม้ในยุคที่ความนิยมตกต่ำ ผมยังคงยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างพรรคภายใต้ภาวะกดดันทางการเมืองมากมายที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยความหวังว่าสุดท้ายจะร่วมกันรักษาจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคเอาไว้ได้และกลับมาเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

วันนี้ คณะกรรมบริหาร และ ส.ส.ได้มีมติเสียงข้างมากถึง 61 : 16 เสียง ในการตัดสินใจทางการเมืองที่ขัดต่ออุดมการณ์พรรคอย่างชัดเจน และไม่เห็นความสำคัญต่อคะแนนเสียง 3.9 ล้านเสียง ที่ลงคะแนนด้วยความยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดยืนของพรรค ผมไม่มั่นใจว่า ก่อนการลงมติดังกล่าว ที่ประชุมได้ขอ มติเพื่องดเว้นการบังคับใช้อุดมการณ์พรรคข้อที่ 4 และจุดธูปขอขมาดวงวิญญาณผู้ก่อตั้งและอดีตสมาชิกพรรคก่อนหรือไม่ ว่าวันนี้จะมีมติที่อัปยศที่สุดต่อการดำรงอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์

“แต่ด้วยความเป็นสมาชิกตัวเล็กๆ คนหนึ่ง จึงไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือขัดขืนใดๆ ได้ แต่ผมขอเลือกที่จะรักษาอุดมการณ์ประชาธิปัตย์เอาไว้กับตัว แล้วขอออกมาจากพรรคปลอมๆ ที่ไม่เหลือแก่นแท้ของประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้ว โดยการลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และยุติการสนับสนุนทุกรูปแบบ”

“พริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์” ทายาทของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ หนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก “Parit Ratanakul Serirengri” ว่า “ขอขอบพระคุณประสบการณ์และมิตรภาพ ที่พรรคประชาธิปัตย์มอบให้ครับ ผมขอลาออกจากสมาชิกพรรคทันทีครับ คำไหนคำนั้นครับ”

หลังจากนี้ ยังต้องจับตาว่า “ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ” แกนนำกลุ่มนิวเดมคนสำคัญจะประกาศวางมือ-ลาออกจากสมาชิกประชาธิปัตย์หรือไม่

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

รวมถึง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ที่มี “ข่าวลือ-ข่าวปล่อย” เตรียมโบกมือลาต้นสังกัด-ไขก็อกจากบัญชี ส.ส.อาจกลายเป็น “ข่าวจริง” ในวันนี้-หลัง “ยกมือสวนมติพรรค” ไม่โหวตพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายก ฯ อีกสมัย เพื่อรักษาจุดยืน-คำสัญญา

ภายหลังใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง อภิปรายในที่ประชุมร่วม ส.ส.-กก.บห.พรรค เพื่อโน้มน้าวที่ประชุมไม่ร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ-สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ แต่ไม่เป็นผล

สุดท้ายแล้ว “พรรคแตก” !!! หรือไม่ ต้องลุ้นระทึก

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

วันเดียวกัน ต่างเวลา-สถานที่ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จับมือ 5 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคประชาชนปฏิรูป แสดงเสถียรภาพรัฐบาล-เสถียรภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ในสภาผู้แทน ฯ ก่อนวันโหวตนายก ฯ

“ความตั้งใจนี้ คือ เชิญพรรคที่มีเจตารมณ์ร่วมกัน มาพูดคุย มาหารือ เนื่องจากเหลือเวลาไม่มาก พรุ่งนี้ก็เลือกนายกฯ แล้ว เราเริ่มพูดคุยในเชิงนโยบาย ก็จะนำไปสู่การจัดสรรโครงสร้าง บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพ”

“ไม่ใช่เป็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ความตั้งใจของเรา คือ มุ่งจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนได้” อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พปชร.  

ก่อนที่ ชพน.- รปช. จะมีมติร่วมรัฐบาล พปชร.อย่างเป็นทางการ ในเวลา 14.00 น. และ 17.00 น. ตามลำดับ

วันนี้คงไม่พูดว่ามาปิดดีล วันนี้มาแสดงตัว แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน เรามุ่งมั่น ตั้งเป้าที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพื่อทำงานให้พี่น้องประชาชนได้ ไม่กังวล เรามาด้วยความตั้งใจ เพื่อประเทศชาติ เราเชื่อว่าจะลงตัวได้

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

ส่วนเงื่อนไชการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาธิปัตย์ “อุตตม” แบ่งรับ-แบ่งสู้ ภายหลัง “พล.อ.ประยุทธ์” ไม่การันตี-ไม่อยู่ในเงื่อนไขการร่วมรัฐบาล “เป็นเรื่องใหญ่ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่ง”

ขณะที่ “ ไพบูลย์ นิติตะวัน” หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปเตรียมเป็น “องครักษ์พิทักษ์ลุงตู่”

“การโหวตนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์จะได้รับเสียงข้างมากให้เป็นนายก ฯ ส่วนการยื้ออภิปรายข้ามวัน ข้ามคืน ผมไม่เชื่อว่าทำได้ เพราะจะฝ่าฝืนข้อบังคับ ผมมั่นใจท่านชวน ประธานรัฐสภา ท่านไม่ทำอะไรที่ฝ่าฝืนข้อบังคับแน่นอน”

“การประชุมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมั่นใจว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ประชาชนรอคอยมานานแล้ว ฝ่ายที่ใช้เกมปลุกปั่น บิดเบือน ขอให้เห็นใจประชาชนที่ต้องการเห็นให้รัฐบาลเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหา”

5 พรรคดาหน้าแถลง…หน้าชื่นอกตรม

คล้อยหลังตั้งโต๊ะแถลงจับมือ 5 พรรคการเมือง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน-นายอนุชา นาคาศัย แกนนำกลุ่มสามมิตร พร้อม ส.ส.ในสังกัด กว่า 30 คน แสดงแสนยานุภาพ-กำลังต่อรอง พร้อมตั้ง “ทีมองครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่”

ประชาธิปัตย์ อ้างปิดสวิตช์ คสช. โหวต “ประยุทธ์” ปิดดีลร่วมรัฐบาล พปชร.ยึดกระทรวงเกรดเอ

“ในวันที่ 5 มิ.ย.รัฐสภาจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เราจึงมาปรึกษาหารือกันว่า จะกำหนดตัวบุคคลที่จะอภิปราย สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากฯและหัวหน้าคสช.ในฐานะแคนดิเดตนายกฯของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นนายกฯ”

“วันนี้ที่เรานัดหารือกันไม่ได้มีเจตนาเพื่อไปต่อรองตำแหน่งใดๆทั้งสิ้น ที่ผ่านมาแม้ว่าตนจะเป็นหนึ่งในแกนนำ แต่ไม่เคยออกมาพูดขอตำแหน่งใดๆ สำคัญที่สุดคือ ทางพรรคเองต้องมีกระทรวงที่ตอบสนองกับนโยบายการหาเสียง หากพรรคไม่เก็บกระทรวงสำคัญๆไว้เลย การเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ส.ของเราจะไม่มีที่ยืน…เรามั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะได้เป็นนายกฯอีกครั้ง ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ”

“สามมิตร” ยังคงดิ้นไม่หยุด จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

 

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ