ครม.บิ๊กตู่ ชิงไฟเขียว ร่างพ.ร.ฎ.ปิดประชุมสภา 18 ก.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การะประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (20 ส.ค.) มีมติเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

สลค. เสนอว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และต่อมาได้มี พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึงเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งและจะครบกำหนดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาหนึ่งร้อยยี่สิบวันในวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงสมควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ