สภาล่ม! ฝ่ายค้านวอล์คเอาท์ ไม่ลงมติขานชื่อตั้ง กมธ.ศึกษา ม.44

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการพักการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาลงมติในญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 เกิดความวุ่นวาย เมื่อ ฝ่ายค้านชนะโหวตในการตั้ง กมธ.วิสามัญ ด้วยเสียง 234 ต่อ 230 เสียง งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1 ทำให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาลขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ด้วยการขานชื่อ จนเกิดการประท้วงวุ่นวายและนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งพักการประชุม 15 นาที

ต่อมาเวลา 19.00 น. มีการเปิดประชุมอีกครั้ง ทั้งนี้ นายชวนให้มีการลงมตินับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ โดยที่ฝ่ายค้านไม่ส่งคนเข้าร่วมเป็นกรรมการนับคะแนน

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ประธานวิปรัฐบาลได้แสดงเหตุผลที่จะต้องนับใหม่เพราะมีสมาชิกของฝ่ายรัฐบาลลงมติไปแล้วแต่ไม่แสดงผลจึงให้นับใหม่ แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ ฝ่ายค้านประสบปัญหานี้มาตลอดแต่วิธีปฏิบัติของฝ่ายค้าน ไม่ใช่นับใหม่ แต่ยกมือขึ้นแล้วแจ้งประธาน ไม่ใช้วิธีนับใหม่อย่างนี้ ไม่เสียเวลาสภานับใหม่ ถ้าเป็นเหตุล เราก็จะเคารพเหตุผล และเลือกวิธีการของเราต่อไป

จากนั้น ส.ส.ฝ่ายค้านได้เดินออกจากที่ประชุม ก่อนที่นายชวนให้สมาชิกแสดงตน ปรากฏว่า ส.ส.สมาชิก 499 คน โดยองค์ประชุมจะต้องเกิน 250 คน แต่ผลการแสดงตนมีสมาชิกในห้องประชุม 92 คน ประชุมต่อในวันที่ 28 พ.ย.