“บิ๊กตู่” ฟิต ทำงานไม่หยุด เข้าทำเนียบมอนิเตอร์โควิด-19

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์ช่วงวันหยุด ขอทุกคนเข้มงวดดูแลตัวเอง อย่าละเลย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29) หรือ ศบค. เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามงานและสถานการณ์ โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์ทั่วไปหลังออกข้อกำหนดและขอความประชาชน งดกิจกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกันเหมือนประเพณีสงกรานต์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และในปีนี้ขอให้เลื่อนออกไปก่อน ว่า

“ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันอย่างดี ไม่กระทำการอะไรที่จะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มต่างๆ รับทราบสถิติการอยู่บ้านที่น่าพอใจ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวภายในบ้านกันเองที่มีเด็กและผู้สูงอายุด้วย หลายครอบครัวได้มีแนวทางแสดงความเคารพผู้สูงอายุแทนการรดน้ำดำหัว ในรูปแบบที่ปลอดภัย สามารถแสดงความรักความห่วงใยไดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข ที่ระดมสรรพกำลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลัง แม้เหน็ดเหนื่อย ก็ไม่ย่อท้อ เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยทั้งจากเชื้อโควิด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอื่นๆด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า “ในช่วงเวลานี้ หากเราละเลย ไม่รวมใจกันทำหน้าที่ของตัวเอง ช่วยเหลือกัน ทำตามแนวปฏิบัติ ข้อกำหนดและมาตรการ อย่างเข้มข้น เราจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่เราเคยเป็น เคยทำ ได้ยากขึ้น และอาจไม่สามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติอีกได้ และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ขอย้ำว่าทุกคนที่ทุ่มเท ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อ เพื่อรักษาทุกชีวิต และเป็นเหมือนการ์ดดูแลชีวิตพวกเราจากโรคร้ายนี้ จะสูญเปล่าในทันที จึงขอให้ประชาชนช่วยกันแบบนี้ เข้มข้นแบบนี้ไปก่อน ความปลอดภัยของสุขภาพทุกคนขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการปฏิบัติตนของทุกคน”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า จากการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ State Quarantine และออกตรวจการทำงานของด่านตรวจในช่วงเวลาเคอร์ฟิว นายกรัฐมนตรีมีความพอใจและขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และรับทราบข้อติดขัด และความต้องการของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำไปหารือ สั่งการ เพื่อแก้ไขโดยทันที เช่น การขออยู่ห้องละ 1 คนของผู้ที่ต้องกักกันสอบสวนโรค ที่ได้นำไปสู่การแก้ไขในบางสถานที่ได้แล้ว การย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตราในช่วงเคอร์ฟิว ก็เช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัตรงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ในพื้นที่นครบาลเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในการปฏิบัติการ และความร่วมมือของประชาชนด้วยตัวเองด้วย