“บิ๊กป้อม” เดินหน้าเมืองอัจฉริยะ-ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 13 พ.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศัก เผยว่า พล.อ.ประวิตร กำชับคณะกรรมการฯ ให้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนา เมืองอัจฉริยะอย่างจริงจัง โดยมอบหมายกระทรวงดิจิทัล,​ พลังงาน และคมนาคม ดำเนินการอย่างเร่งด่วน มีเป้าหมายกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึง เท่าเทียมกัน ยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นรูปธรรมยั่งยืน รองรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่จากผลกระทบโควิด-19 (New Normal) และประเทศไทย 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมทั้งกำชับกระทรวงดีอี และกระทรวงต่างประเทศ เร่งดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ กับอาเซียนปี 63 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเช่นกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 267 /2560 ลง 15 ต.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างปี 61-62 ที่ผ่านมา และเพื่อเร่งรัด ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรับทราบพื้นที่เป้าหมายพร้อมคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ จำนวน 3 พื้นที่ และพื้นที่พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่จำนวน 1 พื้นที่รวม 4 พื้นที่ ได้แก่ กทม.(ศูนย์พหลโยธิน),จ.ชลบุรี (พื้นที่ EEC) ,จ.ชลบุรี (นิคมอมตะนคร) และ จ.ภูเก็ต (อ.เมือง)