กกต.เคาะ 20 มิ.ย.เลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 ศบค.พร้อมผ่อนผันเคอร์ฟิว

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งส.ส. เขต 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งว่าง เนื่องจากนายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต ทั้งนี้ ตามที่ได้มีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขต4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. และตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนั้น กกต.ได้ออกประกาศกำหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 26 พ.ค. เวลา 08.30-16.30 น. เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง โดยสมัครได้ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด

กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนที่กำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้ว


ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวว่า ในที่ประชุม ศบค. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 14 ข้อ ให้ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยเลือกตั้งได้ และอนุญาตให้จัดกิจกรรมที่ต้องรวมคนได้ รวมถึงเรื่องเวลาที่อาจมีการเคอร์ฟิวเกินระยะเวลาปิดหีบนับคะแนนก็ต้องขอผ่อนผันไป ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายสามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิและหน้าที่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ