แจกเพิ่ม! ลงทะเบียนเงิน 5 พันไม่ทัน 3 แสนคน รัฐแจกรายละ 3 พันบาท

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ 4 โครงการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเติม ได้แก่

1.โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้ระบบความช่วยเหลือเยียวยาจากมารการของรัฐ จำนวน 1,116,422 คน เดือนละ 1 พันบาท 3 เดือน จ่ายผ่านบัตรฯ วงเงินงบ 3,492 ล้านบาท

2.โครงการช่วยเหลือเยียยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ 302,160 คน ต้องเป็นกลุ่มตามได้รับการเยียวยาและไม่ใช่ผู้ประกันตน มาตรา 33 วงเงิน 906 ล้านบาท

3.โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 6,700,000 คน แบ่งออกเป็น 1.เด็กยากจน 1.3 ล้านคน 2.ผู้สูงอายุ 4 ล้านคน และ 3.ผู้พิการ 1.3 ล้านคน รายละ 1,000 บาทต่อเดือน 3 เดือน (พฤษภามคม – กรกฎาคม) วงเงิน 20,000 ล้านบาท

4.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม ให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรด้อยโอกาสและเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 137,093 ราย ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านรายก่อนหน้านี้


นอกจากนี้ยังขยายเวลาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ไม่ทัน จำนวน 120,000 ราย โดยให้ลงทะเบียนให้เสร็จภายใน 15 กรกฎาคม 2563

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ