งบกู้เงิน 4 แสนล้าน “รอเก้อ” ครม. อนุมัติ 5 โครงการ 1.5 หมื่นล้าน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

งบกู้เงิน 4 แสนล้าน “รอเก้อ” ที่ประชุม ครม. อนุมัติวันนี้เพียง 5 โครงการ วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท (รอบที่ 1) จำนวน 186 โครงการ วงเงิน 92,400 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามที่ประชุมครม.ในวันนี้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพียง 5 โครงการวงเงิน 15,520.096 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่:

1. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) วงเงิน 9,805.707 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2563- กันยายน 2564

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) วงเงิน 4,787.916 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564

โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) (กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) วงเงิน 169.885 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม 2563- กันยายน 2564

2. โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา) วงเงิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

3. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) วงเงิน 741.588 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ สิงหาคม 2563 – สิงหาคม 2564

Advertisement

ทั้งนี้ โครงการที่เหลืออีก 181 โครงการจะทยอยเข้าสู่ ครม. เพื่ออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในครั้งถัดไป