ทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.ประยุทธ์ 2/2 “ปรีดี” รองนายกฯ ควบคลัง

กระบวนการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/2 เข้าสู่ขั้นตอนทูลเกล้าฯ รายชื่อแล้ว “ปรีดี” เป็นรองนายกฯ ควบรมว.คลัง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไป ชุดใหม่ หลังมีรัฐมนตรีลาออก 6 ราย และทูลเกล้าฯ รายชื่อรัฐมนตรีใหม่แล้ว 6 คน 7 ตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้

 1. นายปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม
 4. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 5. นายสุชาติ ชมกลิ่น ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 6. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

โดยมีชื่อของบุคคลที่พ้นจากตำแหน่ง 6 ราย ดังต่อไปนี้

 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
 2. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม
 4. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการพลังงาน
 5. ม.ร.ว.จัตุมงคง โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 6. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี