ภูมิใจไทย “พรรคปกป้องสถาบัน” ชิงปักธงรื้อรัฐธรรมนูญ-ยุบสภา

ภูมิใจไทย เป็นพรรครัฐบาลพรรคแรกที่ออกมาประกาศพร้อม “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” หลังแฟลชม็อบกลับมาจุติอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย

ตอบสนองข้อเรียกร้องม็อบเยาวชนขาสั้นที่ครั้งนั้นใช้ชื่อ “เยาวชนปลดแอก : FreeYOUTH” ที่ชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครั้งแรกเมื่อ 18 กรกฎาคม

7 วันจากนั้น “อนุทิน” ประกาศกลางที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ในวันที่ “เยาวชนปลดแอก” ยกระดับเป็น “ประชาชนปลดแอก” ประกาศ 3 ข้อเรียกร้องหลัก แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ขีดเส้นตายรัฐบาลภายในเดือนกันยายนนี้

ในจังหวะที่ฝ่ายค้าน – ฝ่ายรัฐบาล ชุลมุนแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นหนทางถอดชนวนระเบิดม็อบเยาวชน

Advertisment

“ภูมิใจไทย” ของ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นพรรคแรกในฝ่ายรัฐบาลอีกครั้งที่ประกาศความชัดเจนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ทุบโต๊ะให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ทันทีที่รัฐธรรมนูญร่างเสร็จ

ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐ – ประชาธิปัตย์ และอีก 17 พรรคยังไม่มีคำตอบ

“สูตรแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของภูมิใจไทย กำหนดให้มี ส.ส.ร. โดยใช้ “เขตจังหวัด” เป็นเขตเลือกตั้ง ให้แต่ละจังหวัดมีตัวแทน ส.ส.ร.อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน ส่วนวิธีการเลือกเป็นประเด็นปลีกย่อยที่จะคุยกันอีกครั้ง แต่จะไม่มีการแตะหมวด 1 หมวด 2 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย และรูปแบบของรัฐ” ภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกป้ายแดงของพรรคภูมิใจไทย กล่าว

1. พรรคภูมิใจไทย สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอให้รัฐสภาพิจารณารับรอง ตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อไป

Advertisment

2. พรรคภูมิใจไทย เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า จะธำรงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. พรรคภูมิใจไทย เสนอให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่มาจากประชาชน มีความเป็นอิสระในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทุกขั้นตอน และทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทย มีความมุ่งหมายต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 3.1 รัฐธรรมนูญ ต้องสร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาค การประกอบอาชีพของประชาชน การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยรัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนให้มีการอำนวยความสะดวก และเปิดกว้างในการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยรัฐต้องลดอำนาจในการควบคุมที่เป็นลักษณะการสกัดกั้น และ สร้างเงื่อนไข ที่ทำให้ประชาชนมีความไม่เท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพสุจริต รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้

3.2 รัฐธรรมนูญ ต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพประชาชน การแก้ปัญหาผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากที่สุด

3.3 รัฐธรรมนูญ ต้องสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร และ งบประมาณไปสู่ท้องถิ่น ให้มากขึ้นเป็นลำดับ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น มากที่สุด

4. พรรคภูมิใจไทย พร้อมจะให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของ สสร. เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้ว พรรคภูมิใจไทย เห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภาฯ เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และข้อเสนอของภาคประชาชน

5. พรรคภูมิใจไทย ไม่สนับสนุนการคุกคามผู้เห็นต่างทุก ๆ กรณี ทั้งการคุกคามโดยอำนาจ อาวุธ และการคุกคามทางสังคมต่อผู้เห็นต่าง พรรคภูมิใจไทย เห็นว่าการให้พื้นที่ผู้เห็นต่าง การรับฟังความเห็นต่าง เป็นลักษณะสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

6. การสนับสนุนข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 12 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา ว่าสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”

เมื่อ 12 ปีก่อน ต้นกำเนิดของ “ภูมิใจไทย” มาจาก “กลุ่มเพื่อนเนวิน” ที่มี “เนวิน ชิดชอบ” เป็นหัวหน้ากลุ่ม แยกตัวจากพรรคเพื่อไทย จารึกถ้อยคำบนกำแพงประวัติศาสตร์การเมือง “จบแล้วครับนาย” ที่ “ทักษิณ ชินวัตร” ไม่มีวันลืม

ก่อนจับมือกับ “กลุ่มมัชฌิมาธิปไตย” ของ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” พลิกขั้วรัฐบาล ผลักดันให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลหนแรกในรอบทศวรรษ โดยมี “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นนายกฯ

“ภูมิใจไทย” เลือกใช้วันที่ 6 เมษายน วันจักรี วันระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี “เป็นวันสถาปนาพรรค” นโยบายดั้งเดิมนอกจาก “ประชานิยม สังคมเป็นสุข” ยังเดินหน้าแคมเปญ “ปกป้องสถาบัน” ใส่เสื้อน้ำเงินไปทั่วประเทศ

ภูมิใจไทย จึงประกาศชัดไม่แตะหมวด 1-2