ป.ป.ช. ยอมรับ ยุค “คสช.-ประยุทธ์” เงินแผ่นดินรั่วไหลเฉียด 3 แสนล้าน

ประยุทธ์-คอรัปชั่น1

พล.ต.อ.วัชรพล-ประธานป.ป.ช. ปาฐกถาพิเศษ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ยอมรับสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยเข้าขั้นวิกฤต เปิดตัวเลขรับเรื่องทุจริต 3 ปี ปี 62 หมื่นเรื่อง คิดเป็นเงินงบประมาณกว่า 238,209 ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างโกงสุดแตะ 2 แสนล้าน

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ตอนหนึ่งว่า

ทุกท่านในที่นี้และสุจริตชนทั่วประเทศย่อมปรารถนาให้ประเทศไทยไม่มีการทุจริต หรือ มีน้อยที่สุด และไม่อยากเห็นการทุจริตเป็นเรื่องปกติ (corruption as norm ) แต่ความปรารถนากับความเป็นจริงกลับสวนทางกัน การทุจริตที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงทุกวันนี้ เป็นวิกฤติของประเทศที่สร้างความเสียหายอย่างมาก

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า รูปธรรมที่ชัดเจน คือ ในปีงบประมาณ 2562 มีการรับเรื่องกล่าวหาการทุจริต จำนวน 10,382 เรื่อง วงเงินงบประมาณของโครงการภาครัฐจากคำกล่าวหา รวม 238,209 ล้านบาท จำแนกเป็น ประเภทคำกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการเอง (เฉพาะเรื่องที่ร้ายแรง หรือเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) จำนวน 3,285 เรื่องมียอดวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 236,240 ล้านบาท

“พบว่าเป็นการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด 207,060 ล้านบาท รองลงไปเป็นเรื่องการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ วงเงิน 23,840 ล้านบาท”

Advertisment

ส่วนคำกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ ตามมาตรา 61 – 64 พบว่า มีวงเงิน 1,967 ล้านบาท เป็นความผิดประเภทปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบวงเงิน 1,152 ล้านบาท และประเภทยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการวงเงิน 428 ล้านบาท

พล.ต.อ.วัชรพลกล่าวว่า ปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณของโครงการจากคำกล่าวหา รวมประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ลดลงเนื่องจากคำกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้จำนวน 8,691 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 16

ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 2 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานป.ป.ช. มีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น จำนวน 9,416 เรื่อง และไต่สวน จำนวน 3,320 เรื่อง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าทั้งจำนวนเรื่องและวงเงินจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2564

“จำนวนเรื่องร้องเรียนคำกล่าวหา และวงเงินงบประมาณ ดังกล่าวข้างต้นฉายภาพการทุจริตของประเทศไทยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ” พล.ต.อ.วัชรพลกล่าว

Advertisment