เช็กผลเลือกตั้ง “นายก อบจ.” 76 จังหวัด คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

เลือกตั้ง อบจ..

เปิดรายชื่อว่าที่ นายก อบจ. อย่างไม่เป็นทางการ 76 จังหวัด หลังผ่านการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ (20 ธ.ค.)

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มติชนรายงาน ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ดังนี้

ผลอย่างไม่เป็นทางการ 9 จังหวัดภาคเหนือ

1.เชียงราย อทิตาธร วันไชยธนวงศ์
2.เชียงใหม่ พิชัย เลิศพงศ์อดิศร
3.น่าน นพรัตน์ ถาวงศ์
4.พะเยา อัครา พรหมเผ่า
5.แพร่ อนุวัธ วงศ์วรรณ
6.แม่ฮ่องสอน อัครเดช วันไชยธนวงศ์
7.ลำปาง ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
8.ลำพูน อนุสรณ์ วงศ์วรรณ
9.อุตรดิตถ์ ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา

ผลอย่างไม่เป็นทางการ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.กาฬสินธุ์ ชานุวัฒน์ วรามิตร
2.ขอนแก่น พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
3.ชัยภูมิ อร่าม โล่ห์วีระ
4.นครพนม ศุภพานี โพธิ์สุ
5.นครราชสีมา ยลดา หวังศุภกิจโกศล
6.บึงกาฬ แว่นฟ้า ทองศรี
7.บุรีรัมย์ ภูษิต เล็กอุดากร
8.มหาสารคาม คมคาย อุดรพิมพ์
9.มุกดาหาร จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ
10.ยโสธร วิเชียร สมวงศ์
11.ร้อยเอ็ด เอกภาพ พลซื่อ
12.เลย ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
13.ศรีสะเกษ วิชิต ไตรสรณกุล
14.สกลนคร ชัยมงคล ไชยรบ
15.สุรินทร์ พรชัย มุ่งเจริญพร
16.หนองคาย ยุทธนา ศรีตะบุตร
17.หนองบัวลำภู วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
18.อุดรธานี วิเชียร ขาวขำ
19.อุบลราชธานี กานต์ กัลป์ตินันท์
20.อำนาจเจริญ วันเพ็ญ ตั้งสกุล

ผลอย่างไม่เป็นทางการ 21 จังหวัดภาคกลาง

1.กำแพงเพชร สุนทร รัตนากร
2.ชัยนาท อนุสรณ์ นาคาศัย
3.นครนายก จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์
4.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
5.นครสวรรค์ พ.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์
6.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ
7.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปประจ่าง
8.พระนครศรีอยุธยา สมทรง พันธ์เจริญวรกุล
9.พิจิตร พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์
10.พิษณุโลก มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์
11.เพชรบูรณ์ อัครเดช ทองใจสด
12.ลพบุรี อรพิน จิระพันธุ์วาณิช
13.สมุทรปราการ นันทิดา แก้วบัวสาย
14.สมุทรสาคร อุดม ไกรวัตนุสสรณ์
15.สมุทรสงคราม พิสิฐ เสือสมิง
16.สระบุรี สัญญา บุญหลง
17.สิงห์บุรี ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
18.สุพรรณบุรี บุญชู จันทร์สุวรรณ
19.สุโขทัย มนู พุกประเสริฐ
19.อ่างทอง สุรเชษ นิ่มกุล
20.อุทัยธานี เผด็จ นุ้ยปรี

ผลอย่างไม่เป็นทางการ 7 จังหวัดภาคตะวันออก

1.จันทบุรี ธนภณ กิจกาญจน์
2.ฉะเชิงเทรา กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์
3.ชลบุรี วิทยา คุณปลื้ม
4.ตราด วิเชียร ทรัพย์เจริญ
5.ปราจีนบุรี สุนทร วิลาวัลย์
6.ระยอง ปิยะ ปิตุเตชะ
7.สระแก้ว ขวัญเรือน เทียนทอง

ผลอย่างไม่เป็นทางการ 5 จังหวัดภาคตะวันตก

1.กาญจนบุรี สุรพงษ์ ปิยะโชติ
2.ตาก ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
3.ประจวบคีรีขันธ์ สราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
4.เพชรบุรี ชัยยะ อังกินันทน์
5.ราชบุรี วิวัฒน์ นิติกาญจนา

ผลอย่างไม่เป็นทางการ 14 จังหวัดภาคใต้

1.กระบี่ สมศักดิ์ กิตติธรกุล
2.ชุมพร นพพร อุสิทธิ์
3.ตรัง บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ
4.นครศรีธรรมราช กนกพร เดชเดโช
5.นราธิวาส กูเซ็ง ยาวอหะซัน
6.ปัตตานี เศรษฐ์ อัลยุฟรี
7.พังงา ธราธิป ทองเจิม
8.พัทลุง วิสุทธิ์ ธรรมเพชร
9.ภูเก็ต เรวัต อารีรอบ
10.ระนอง ธนกร บริสุทธิ์ญาณี
11.สตูล สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
12.สงขลา ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
13.สุราษฎร์ธานี พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว
14.ยะลา มุขตาร์ มะทา