ประยุทธ์-คณะรัฐมนตรี ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน

คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2/4
FILE PHOTO : ROYAL THAI GOVRNMENT /

นายกรัฐมนตรี ประกาศกลางที่ประชุม ศบค. ไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน รัฐมนตรีประยุทธ์ 2/4 บางส่วนแห่แสดงสปิริต ไม่รับด้วย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล โดย ศบค.ชุดเล็กได้เสนอแผนมาตรการเข้มข้นในการควบคุมการระบาดของโควิด ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ระหว่างการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวขึ้นว่า ตนจะไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

“ประชาชาติธุรกิจ” คำนวณเงินเดือน ค่าตอบแทน ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมกัน 3 เดือน และเปิดอัตราเงินเดือนของบรรดารัฐมนตรี ที่อาจจะต้องแสดงสปิริต เสียสละ 3 เดือน ตามนายกรัฐมนตรีด้วย

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี

เงินเดือนประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภา เรื่อง สิทธิประโยชน์ของสภาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2556 แจ้งบัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมือง ในส่วนของ อัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อยู่ที่ 75,590 บาท และอัตราเงินประจำตำแหน่ง 50,000 รวมทั้งสิ้น 125,590 บาทต่อเดือน

หากนำจำนวนเงิน 125,590 บาท มารวมกัน 3 เดือน ตามที่ “พล.อ.ประยุทธ์” แจ้งไว้ว่าจะไม่รับเงินเดือนนั้น จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,770 บาท ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่รับเงินเดือนเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

“รัฐมนตรี” ไม่รับเงินเดือน

จากนั้น รัฐมนตรีประยุทธ์ 2/4 บางส่วนได้แห่แสดงสปิริต เสียสละเงินเดือน 3 เดือนตามนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

 1. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
 2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 3. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 4. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 5. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
 6. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 7. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 8. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 10. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 11. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 12. นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 13. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 14. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 15. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 16. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
 17. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 18. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 19. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 20. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ทีมโฆษกรัฐบาล

 1. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เงินเดือนตำแหน่งรองนายกฯและรัฐมนตรี

สำหรับอัตราเงินเดือนของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองตำแหน่งอื่น ๆ มีดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท รวม 119,420 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 358,260 บาท

รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Advertisement
 • เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 115,740 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 347,220 บาท

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

 • เงินเดือน 72,060 บาท เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท รวม 113,560 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 340,680 บาท

ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 63,200 บาท เงินประจำตำแหน่ง 18,500 บาท รวม 81,700 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 245,100 บาท

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

 • เงินเดือน 56,120 บาท เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท รวม 70,620 : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 211,860 บาท

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (5 อัตรา)

 • เงินเดือน 57,660 บาท เงินประจำตำแหน่ง 15,000 บาท รวม 72,660 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 217,980 บาท

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 47,250 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวม 57,250 บาท : รวมเป็นเงิน 171,750 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 47,250 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวม 57,250 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 171,750 บาท

รองโฆษก

 • 3 อัตรา เงินเดือน 44,310 บาท เงินประจำตำแหน่ง 4,900 บาท รวม 49,210 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 147,630 บาท

รัฐมนตรีประยุทธ์ 2/4 มีกี่คน

ข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุว่า คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖๒ หรือ คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/4 มีทั้งหมด 36 คน รวมนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น รองนายกรัฐมนตรี มี 6 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 2.นายวิษณุ เครืองาม

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 4 คนที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอีก 4 กระทรวง คือ 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ 4.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รายชื่อรัฐมนตรีว่าการ

 1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 3. นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
 4. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 5. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 6. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 7. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 8. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 10. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 11. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 12. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 13. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 14. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการ

 1. นายสันติ พร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 2. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 3. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 4. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 5. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 6. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 7. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 8. นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 9. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 10. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 11. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 12. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
 13. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 14. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 15. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อรวมนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ 14 คน และรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 15 คน คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/4 รวมทั้งหมดเป็น 36 คน