เปิดเงินเดือนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประกาศไม่รับ 3 เดือน

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
HANDOUT / ROYAL THAI GOVERNMENT / AFP

เปิดอัตราเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ล่าสุด “ประยุทธ์” ประกาศไม่รับ 3 เดือน ช่วยวิกฤตโควิด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (9 ก.ค.64) ว่า ตนจะไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชน

“ประชาชาติธุรกิจ” คำนวณเงินเดือน ค่าตอบแทน ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมกัน 3 เดือน และเปิดอัตราเงินเดือนของบรรดารัฐมนตรี ที่อาจจะต้องแสดงสปิริต เสียสละ 3 เดือนตามนายกรัฐมนตรีด้วย

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี

เงินเดือนประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภา เรื่อง สิทธิประโยชน์ของสภาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2556 แจ้งบัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมือง ในส่วนของ อัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อยู่ที่ 75,590 บาท และอัตราเงินประจำตำแหน่ง 50,000 รวมทั้งสิ้น 125,590 บาทต่อเดือน

หากนำจำนวนเงิน 125,590 บาท มารวมกัน 3 เดือน ตามที่ “พล.อ.ประยุทธ์” แจ้งไว้ว่าจะไม่รับเงินเดือนนั้น จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,770 บาท

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่รับเงินเดือนเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

เงินเดือนตำแหน่งรองนายกฯ และ รัฐมนตรี

ทั้งนี้ คาดว่า รัฐมนตรีหากจะต้องสละเงินเดือนตามมาด้วย โดยอัตราเงินเดือนของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองตำแหน่งอื่น ๆ มีดังนี้

  • รองนายกฯ เงินเดือน 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท รวม 119,420 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 358,260 บาท
  • รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 115,740 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 347,220 บาท
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการ เงินเดือน 72,060 บาท เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท รวม 113,560 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 340,680 บาท
  • ข้าราชการการเมืองตำแหน่งอื่น ๆ คือ ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 63,200 บาท เงินประจำตำแหน่ง 18,500 บาท รวม 81,700 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 245,100 บาท
  • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เงินเดือน 56,120 บาท เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท รวม 70,620 : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 211,860 บาท
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (5 อัตรา) เงินเดือน 57,660 บาท เงินประจำตำแหน่ง 15,000 บาท รวม 72,660 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 217,980 บาท
  • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 47,250 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวม 57,250 บาท : รวมเป็นเงิน 171,750 บาท
  • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 47,250 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวม 57,250 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 171,750 บาท
  • รองโฆษก 3 อัตรา เงินเดือน 44,310 บาท เงินประจำตำแหน่ง 4,900 บาท รวม 49,210 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 147,630