เปิดรายชื่อคณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์” ไม่รับเงินเดือน 3 เดือน

รัฐมนตรีประยุทธ์ 2/4 แห่แสดงสปิริต เสียสละเงินเดือน 3 เดือนตามนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศกลางวงประชุม ศบค.ชุดใหญ่จะไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชน

จากนั้น คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/4 แห่แสดงสปิริต เสียสละเงินเดือน 3 เดือนตามนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

  1. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
  2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  3. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  4. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  5. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
  6. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  7. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  8. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  9. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  10. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  11. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  12. นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  13. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  14. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  15. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  16. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
  17. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  18. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  19. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  20. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ทีมโฆษกรัฐบาล

  1. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  3. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เงินเดือนตำแหน่งรองนายกฯและรัฐมนตรี

สำหรับอัตราเงินเดือนของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองตำแหน่งอื่น ๆ มีดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท รวม 119,420 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 358,260 บาท

รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 115,740 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 347,220 บาท

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

 • เงินเดือน 72,060 บาท เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท รวม 113,560 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 340,680 บาท

ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 63,200 บาท เงินประจำตำแหน่ง 18,500 บาท รวม 81,700 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 245,100 บาท

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

Advertisement
 • เงินเดือน 56,120 บาท เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท รวม 70,620 : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 211,860 บาท

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (5 อัตรา)

 • เงินเดือน 57,660 บาท เงินประจำตำแหน่ง 15,000 บาท รวม 72,660 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 217,980 บาท

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 47,250 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวม 57,250 บาท : รวมเป็นเงิน 171,750 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 47,250 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวม 57,250 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 171,750 บาท

รองโฆษก

 • 3 อัตรา เงินเดือน 44,310 บาท เงินประจำตำแหน่ง 4,900 บาท รวม 49,210 บาท : รวม 3 เดือน เป็นเงิน 147,630 บาท