มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ สำรวจเตียงโรงพยาบาลทั่วประเทศ

มหาดไทย สั่ง “พ่อเมือง” ทั่วประเทศ สำรวจเตียงโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีใจความสำคัญว่า

ศูนย์บริหารสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ในระดับพื้นที่และภาพรวม วางแผนควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไว้รัส โควิด-19 

จึงขอให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้ 1.รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายอำเภอ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และยอดประจำวัน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564


2.รายงานข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายอำเภอ โดยจำแนกเตียงตามตามประเภท สถานที่และตามอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สีแดง สีเหลือง และสีเขียว) และ 3. ให้รายงานข้อมูลตามข้อ 1 – 2 ให้ ศบค.มท ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ