ประยุทธ์ถกด่วน หามาตรการเยียวยาวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ประยุทธ์เรียกทีมเศรษฐกิจ-ที่ปรึกษา ถกหามาตรการช่วยเหลือประชาชน-แก้ปัญหาเงินเฟ้อ จากวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ และนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกันประมาณ 45 นาที


โดยเป็นการหารือมาตรการช่วยเหลือปัญหาสินค้าราคาแพง ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน