ประชาธิปัตย์ จ่อส่ง “ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์” ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี

ราเมศ รัตนะเชวง
ราเมศ รัตนะเชวง

“ราเมศ” โฆษก ปชป. เผย “ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์” แสดงความจำนง สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส ราชบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกระบวนการของพรรคในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่าความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของพรรคคือ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร โดยมีนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ได้ออกประกาศของคณะกรรมการสรรหา ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 รับสมัครและการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคในจังหวัดราชบุรี

ปรากฏว่าได้มีสมาชิกพรรคมายื่นความจำนงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 1 ราย คือ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์

นายราเมศกล่าวว่า ขณะนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ พรรคได้ส่งรายชื่อดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าวแล้วเพื่อได้ดำเนินการต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดแล้ว ก็จะได้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป