ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน สกลธี รวย 41 ล้านบาท ปืน 16 กระบอก

สกลธี ภัททิยกุล
สกลธี ภัททิยกุล

ป.ป.ช.เปิดบัญชี สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 41 ล้านบาท สะสมอาวุธปืน 16 กระบอก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายสกลธี ภัททิยกุล พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรณีพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 มีทรัพย์สินรวม 42,023,918 บาท มีหนี้สินรวม 379,085 บาท รวมทั้งสิ้นมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 41,644,833 บาท ดังนี้

สำหรับรายการทรัพย์สินของนายสกลธี มีทรัพย์สินรวม 34,051,475 บาท ประกอบด้วย เงินสด 800,000 บาท เงินฝาก 5 บัญชี 1,566,320 บาท เงินลงทุน 4,195,955 บาท อาทิ บ.สกายไอซีที จำกัด (มหาชน) 206,666 หุ้น บ.เงินติดล้อ 1,000 หุ้น ที่ดิน 3 แปลง 21,080,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง 1,789,200 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน 1,750,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 2,870,000 บาท ได้แก่ อาวุธปืนยาวและปืนสั้น 16 กระบอก นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ Rolex 2 เรือน Panerai 1 เรือน และ Patek Philippe 1 เรือน สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท พร้อมพระหลวงพ่อทวดเลี่ยมทองฝังเพชร 3 แสนบาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 49,067 บาทนางนันท์นัดดา ภัททิยกุล คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 5,101,577 บาท ประกอบด้วย เงินสด 700,000 บาท เงินฝาก 2 บัญชี 991,710 บาท เงินลงทุน 1,409,867 บาท อาทิ บ.อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 2 ล้านหุ้น บ.สกายไอซีที จำกัด (มหาชน) 51,666 หุ้น

ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,500,000 บาท ได้แก่ แหวนเพชร 1 วง นาฬิกาข้อมือ Patek Philippe 2 เรือน

มีหนี้สินรวม 330,017 บาท แบ่งออกเป็น เงินเบิกเกินบัญชี 90,392 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ สัญญาเงินกู้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ทำสัญญา 16 ม.ค. 60 จำนวน 239,625 บาท จากยอดเงินกู้ทั้งหมดตามสัญญา 955,512 บาท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมจากเงินฝาก 2 บัญชี 2,870,865 บาท

นายสกลธีแจ้งมีรายได้ต่อปี 1,191,840 บาท จากเงินเดือน 1,083,840 บาท ค่าตอบแทน 108,000 บาท รายจ่ายต่อปีรวม 6 แสนบาท จากค่าใช้จ่ายส่วนตัว

คู่สมรสมีรายได้ต่อปี 773,130 บาท จากเงินเดือน 108,000 บาท ค่าตอบแทน 180,000 บาท รายจ่ายต่อปีรวม 519,252 บาท จากค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 159,252 บาท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1 ล้านบาท ค่าเล่าเรียน 1,143,000 บาท


คู่สมรสของนายสกลธี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน ข้อมูลเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมา นายสกลธี 1,191,840 บาท คู่สมรส 773,130 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ