ประวิตร ได้คะแนนไว้วางใจสูงสุด 268 เสียง รวมงูเห่า 15 ตัว จุรินทร์ ไว้วางใจต่ำสุด

ประวิตร ได้คะแนนไว้วางใจสูงสุด 268 เสียงรวมงูเห่า 15 ตัวอนุพงษ์ ไว้วางใจต่ำสุด 212 เสียง

พล.ประวิตร ได้คะแนนไว้วางใจสูงสุด 268 เสียงรวมงูเห่า 15 ตัว จากจำนวนเสียงในรัฐบาลมีทั้งหมด 253 เสียง “อนุพงษ์” ได้คะแนนไม่ไว้วางใจสูงสุด 212 คะแนน 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธาน

รัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

5. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 7. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  9. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 10. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 11. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผลการลงมติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้คะแนนไว้วางใจสูงสุด คือ 268 เสียง ไม่ไว้วางใจเพียง 193 เสียง โดยได้เสียงเพิ่มมาจากเสียงทั้งหมดของรัฐบาลที่มี 253 เสียง หรือได้คะแนนงูเห่าเพิ่มมา 15 เสียง ถือว่าได้เสียงสนับสนุนไว้วางใจในรัฐบาลสูงสุด

คะแนนของนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการไว้วางใจ 256 เสียง ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง งดออกเสียง 9 เสียง และได้คะแนนเพิ่มจากเสียงรัฐบาล หรือเสียงงูเห่า ประกอบด้วย ส.ส.จากพรรคก้าวไกล 4 เสียง พรรคเศรษฐกิจไทย 4 เสียง และพรรคประชาชาติ 1 เสียง

ส่วน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้คะแนนไม่ไว้วางใจสูงสุด ถึง 212 เสียง ไว้วางใจเพียง 245 เสียง มีเสียงในรัฐบาลหายไป 8 เสียง มี 6 เสียงมาจาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 1 เสียง เป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่งดออกเสียง และอีก 1 เสียงของพรรคเศรษฐกิจใหม่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้คะแนนไว้วางใจต่ำสุดเพียง 241 เสียง ไม่ไว้วางใจ 207 เสียง มีผู้งดออกเสียงถึง 23 เสียง คะแนนในฝ่ายรัฐบาลหายไป 12 เสียง โดยมี ส.ส.จากพรรคชาติไทยพัฒนา งดออกเสียง 3 เสียง ส.ส.กลุ่ม 16 ไม่ไว้วางใจอีก 3 เสียง รวมทั้ง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ไว้วางใจอีก 1 เสียง

ส่วนนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้คะแนนไว้วางใจ 249 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง มีผู้งดออกเสียง 18 เสียง เสียงในฝ่ายรัฐบาลหายไป 14 เสียง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้คะแนนรองจาก พล.อ.ประวิตร คือไว้วางใจ 264 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง งดออกเสียงน้อยที่สุด คือ เพียง 3 เสียงเท่านั้น ได้คะแนนจากงูเห่านอกรัฐบาล ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 7 เสียง พรรคก้าวไกล 5 เสียง พรรคเศรษฐกิจไทย 3 เสียง และพรรคเพื่อชาติอีก 1 เสียง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้คะแนนไว้วางใจ 262 เสียง น้อยกว่านายอนุทิน 2 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง มีเสียงงูเห่านอกรัฐบาลเพิ่มไว้วางใจ ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเศรษฐกิจไทย และพรรคประชาชาติ

อนึ่ง จำนวนคะแนน ส.ส.ที่ลงคะแนนทั้งหมดมาจาก ฝ่ายรัฐบาล 253 เสียง จาก 9 พรรคการเมือง และพรรคจิ๋วเสียงเดียว จำนวน 8 พรรค พรรคฝ่ายค้าน 7 พรรค จำนวนเสียง 208 เสียง มีพรรคฝ่ายค้านอิสระ คือพรรคเศรษฐกิจไทย จำนวน 16 เสียง

ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 151 ระบุว่า มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สภาผู้แทนราษฎร คือ 239 เสียง จึงจะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 • จำนวนผู้ลงมติ 471  คน
 • ไม่ไว้วางใจ 206  คน
 • ไว้วางใจ  256 คน
 • งดออกเสียง 9 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 • จำนวนผู้ลงมติ 472  คน
 • ไม่ไว้วางใจ 193 คน
 • ไว้วางใจ 268 คน
 • งดออกเสียง 11 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 • จำนวนผู้ลงมติ 472 คน
 • ไม่ไว้วางใจ 205 คน
 • ไว้วางใจ 264 คน
 • งดออกเสียง 3 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • จำนวนผู้ลงมติ 471 คน
 • ไม่ไว้วางใจ  207 คน
 • ไว้วางใจ 241 คน
 • งดออกเสียง 37  คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 • จำนวนผู้ลงมติ 470 คน
 • ไม่ไว้วางใจ 212 คน
 • ไว้วางใจ 245 คน
 • งดออกเสียง 13 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 • จำนวนผู้ลงมติ 472 คน
 • ไม่ไว้วางใจ 205 คน
 • ไว้วางใจ 262 คน
 • งดออกเสียง 5 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • จำนวนผู้ลงมติ 472 คน
 • ไม่ไว้วางใจ 205 คน
 • ไว้วางใจ 249 คน
 • งดออกเสียง 18 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • จำนวนผู้ลงมติ 470 คน
 • ไม่ไว้วางใจ 209 คน
 • ไว้วางใจ 244 คน
 • งดออกเสียง 17 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 • จำนวนผู้ลงมติ 471 คน
 • ไม่ไว้วางใจ 208 คน
 • ไว้วางใจ 243 คน
 • งดออกเสียง 20 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

 • จำนวนผู้ลงมติ 471 คน
 • ไม่ไว้วางใจ 204 คน
 • ไว้วางใจ 249 คน
 • งดออกเสียง 18 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 • จำนวนผู้ลงมติ 472 คน
 • ไม่ไว้วางใจ 206 คน
 • ไว้วางใจ 246 คน
 • งดออกเสียง 20 คน
 • ไม่ออกเสียง 0 คน

มติที่ประชุมไว้วางใจ