โรงเรียนดังปากน้ำ แจ้งปิดกิจการ สู้พิษโควิดไม่ไหว เหลือเด็กแค่ 50 คน

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ccw

โรงเรียนดังปากน้ำ “เฉลิมไฉไลวิทยา” แจ้งปิดกิจการอีกราย เลิกสอนทุกระดับชั้น เหลือเด็กดูแลแค่ 50 คน

วันที่ 6 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ได้ส่งหนังสือถึงผู้ปกครองว่า โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 (16 พ.ค. 65 เป็นต้นไป) โรงเรียนจะเลิกกิจการ จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

ด้วยเหตุผลอันสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง ประชาชนส่วนหนึ่งขาดรายได้ รวมถึงการประกอบอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนหยุดชะงัก บางรายตกงานไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลง จึงไม่สามารถจ่ายค่าทำเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้มีผู้ปกครองยังคงค้างชำระค่าธรรมเนียมอีกจำนวนหนึ่ง ส่งผลให้การดำเนินการกิจการของโรงเรียนขาดสภาพคล่อง และขาดทุนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้ว

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ตั้งอยู่ในซอยอักษรลักษร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดการเรียนการสอนมากว่า 65 ปี เป็นโรงเรียนสังกัดเอกชน สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขณะนี้โรงเรียนได้แจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ทราบถึงปัญหาแล้ว ในส่วนของนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ ได้มีการประสานไปยังโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงให้รับเข้าเรียนต่อ และครูบางท่านได้ไปสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่แล้ว ส่วนครูที่ยังไม่ได้งานใหม่โรงเรียนทำการจ่ายเงินชดเชยแล้ว ซึ่งตอนนี้เหลือเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ที่ยังดูเเลอยู่กว่า 50 คน ที่ต้องดูแลต่อ

ประสาน โรงเรียนใกล้เคียงรับต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ตั้งอยู่ในซอยอักษรลักษร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนสังกัดเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เปิดการสอนมากว่า 65 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมถึงรับนักเรียนร่วมที่มีอาการเป็นโรคออทิสติก ดาวน์ซินโดรม พัฒนาการช้า สมาธิสั้น

Advertisement