มอเตอร์เวย์”โคราช”ฉลุย ครม.อนุมัติครบแล้ว40ตอน-เพิ่มเงินสร้างอาคารเรียนการบินอีก243ล้าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฤษฎีกาเวนคืนกำหนดที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ต.ท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ…. เพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา โครงการทางคู่สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า –แก่งคอย เนื่องจากการพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในต.ท่าไข่ และ ต. หน้าเมือง จ. 2556 มีกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ 4 ปี มีพื้นที่บางส่วนยังไม่สามารถเวนคืนทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอขยายระยะเวลาไปอีก 4 ปี

นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู-บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ…. มีจุดเริ่มต้นต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตระกร้อ-บ้านบึงขามทะเลสอที่กม.10+050 และสิ้นสุดที่บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร-บ้านหนองบัวศาลา ที่กม.13+700 ระยะทาง 65.690 กิโลเมตรเนื่องจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 มีปริมาณจราจรหนาแน่น เฉลี่ย 94,789-116,702 คันต่อวัน

อีกทั้ง ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท พ.ศ…. โดย ให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ออกบัตรเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กำหนดให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบทซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด กรมทางหลวงชนบท กำหนดลักษณะบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท โดยให้มีรูปติดบัตรที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปถ่ายขนาด 2.5x 3 เซนติเมตร ครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว และกำหนดให้บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับกรมทางหลวงชนบท มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกบัตร

ขณะเดียวกัน ครม.อนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน วงเงิน 1,402.79 ล้านบาท จากเดิมครม. 7 มิ.ย.59 อนุมัติ 1,255.480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243.34 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2560-2564 และยกเว้นการดำเนินการตามมติครม.10 ก.พ.52 กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณในปีแรกเป็นจำนวนเงินกว่าร้อยละ 20 และสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะราย

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยังได้รายงาน การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป มอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอนที่ 21 ช่วงกม.82+500 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วงเงิน 1,850 ล้านบาท ระยะเวลา 1,080 วัน และตอนที่ 22 กม.86+000-กม.98+347 ระยะทาง 12.347 กิโลเมตร วงเงิน 1,447 ล้านบาท ระยะเวลา 1,080 วัน รวม 2 ช่วง ระยะทางรวม 15.817 กิโลเมตร วงเงินรวม 3,298.37 ล้านบาท

“หลังลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ก็จะสามารถก่อสร้างได้ครบ 40 ตอน” นายอาคมกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ