25 ปี รฟม.เดินหน้ารถไฟฟ้า 6 เส้นทาง 13 โครงการ ปีหน้าเปิดสายสีเขียวแบริ่ง-สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 25 ปี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2535

โดยมีภารกิจที่สำคัญในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า ทั้งหมด 6 สายทาง 13 โครงการ เพื่อให้เกิดโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเดินทางของประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยปัจจุบัน รฟม.ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 2 สายทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559

หลังจาก รฟม.เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มาระยะหนึ่งแล้ว รฟม. ได้เร่งรัดดำเนินงานเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูน ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และสถานีบางซื่อ ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางข้ามระบบได้โดยเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเตาปูน และใช้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อเพียง 2 นาที

ซึ่ง รฟม.ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-เตาปูน (เชื่อมต่อ 1 สถานี) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 26 ของ รฟม.นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

โดยมีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เปิดให้บริการ 2 ช่วง คือ ช่วงหัวลำโพง-บางแค เปิดให้บริการปี 2562 และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เปิดให้บริการปี 2563

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ เปิดให้บริการปี 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เปิดให้บริการปี 2563 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี เปิดให้บริการปี 2566

​สำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง มีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการทั้ง 2 โครงการได้ในปี 2564

​ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 ปัจจุบัน รฟม.อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา โดยมีกำหนดเปิดให้บริการปี 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมขออนุมัติดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีกำหนดเปิดให้บริการปี 2566

นอกจากนี้ รฟม.ยังมีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างศึกษา ออกแบบ เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลำลูกกา มีกำหนดเปิดให้บริการปี 2566 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู มีกำหนดเปิดให้บริการปี 2566 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดเปิดให้บริการปี 2568

ทั้งหมดนี้คือภารกิจที่สำคัญของ รฟม.ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าที่รองรับการเดินทางของประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ