“ศักดิ์สยาม” เร่งแก้ 15 ข้อบกพร่องมาตรฐานการบิน-เฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 1/2563 ที่มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2563 มีการหารือในหลายประเด็น

1.รับทราบผลการเข้าร่วมการประชุมภายใต้โครงการ Technical Assistance กับองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐ (FAA) ตามที่ FAA ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (International Aviation Safety Assessment – IASA) ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในปี 2558 และได้ประกาศให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 (Category 2 Rating)

จากผลการตรวจสอบในเดือน มี.ค. 2562 พบว่า กพท.มีข้อบกพร่องจำนวน 26 ข้อ ซึ่ง กพท.ได้จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan) นำเสนอความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องและแสดงความพร้อมก่อนรับการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ กพท.ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จจำนวน 11 ข้อ ส่วนข้อบกพร่องที่เหลือคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามกำหนดเพื่อปรับระดับการจัดกลุ่มของประเทศให้อยู่ใน Category 1 ในการนี้นายศักดิ์สยามได้มอบให้ กพท.จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

2.อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 และแก้ไขปรับปรุงแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่ง กพท.จะได้นำเสนอร่างประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

พร้อมทั้งแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 และแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามในประกาศฯ เพื่อประกาศใช้แผนฯ ต่อไป

ทั้งนี้ การแก้ไขแผนฯ ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจาก ICAO ระหว่างวันที่ 11 – 21 ก.พ. 2563

3.มอบให้ กพท.ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการรองรับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย เกิดประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาด ไม่กระทบต่อประชาชนชาวไทย ในการนี้ กพท.ได้มีมาตรการเฝ้าระวังจากสายการบินที่ทำการบินเข้าประเทศไทย และได้แจ้งให้ท่าอากาศยานทุกแห่งทราบแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ