เร่งสร้างสะพานข้ามคลองดู เชื่อมเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะ อ.ละงู สู่แผ่นดินใหญ่

เร่งสร้างสะพานข้ามคลองดูเชื่อมเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะ อ.ละงู จ.สตูล สู่แผ่นดินใหญ่ เสร็จปี’65

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทางจังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนนไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบาก

เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดสตูลจึงขอให้กรมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู

แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบ จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้โครงการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน

จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับบริเวณบ้านตันหยงละไน้ ถึง บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 291 ล้านบาท ซึ่งระหว่างการก่อสร้างจะจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะจะสามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับ
บนฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาล เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรืออพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต ตลอดจนเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ