ครม.ไฟเขียวแบ่ง 3 สัญญา สร้างทางคู่ ”เด่นชัย – เชียงของ” 8.5 หมื่นล้าน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ส.ค. 2563 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม. วงเงิน 8.5 หมื่นล้านบาท และเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ยกเลิกมติเดิมปี’61

โดยเห็นชอบให้มีการตัดข้อความโดยให้ยกเลิกที่เป็นความเห็นเพิ่มเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมข้อที่ 1 ที่ขอให้โครงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 11/2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการมีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากซุปเปอร์บอร์ดได้สิ้นสภาพลงแล้ว และให้ขั้นตอนของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเป็นหน้าที่ของ  ร.ฟ.ท. และให้ดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ต่อไป

รวบงานโยธา-ระบบเป็นสัญญาเดียว

รวมถึงให้กลับมาแบ่งสัญญาของโครงการให้เป็น 3 สัญญาตามเดิม โดยรวมงานก่อสร้างและงานระบบอานัติสัญญาณไว้ด้วยกัน จากเดิมที่ซุปเปอร์บอร์ดเคยเสนอให้แบ่งงานออกเป็น 7 สัญญา แยกวานโยธาและงานระบบ เนื่องจากการบริหารสัญญาจะมีความคล่องตัวและก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านการควบคุมงาน

รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิผลมากกว่าการแยกสัญญา และทำให้ต้นทุนบางอย่างไม่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (PMC), ค่าก่อสร้างในการวางรางเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องสร้างโรงเชื่อมรางเพิ่มตามจำนวนของสัญญา เป็นต้น

เส้นทางรถไฟทางคู่ ”เด่นชัย - เชียงของ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ