เวนคืน “เชียงใหม่-เชียงราย” สร้างถนน 6 เลน-เร่งมอเตอร์เวย์ 2 แสนล้าน

“กรมทางหลวง” อัพเดตงานก่อสร้างถนนภาคเหนือ “ถนนดอยติ-เชียงใหม่” วิ่งฉิว งาน “สะพาน” ขยาย 4 เลน “เชียงใหม่-เชียงราย” ทยอยเสร็จปี’64-65 เร่งศึกษาผุดมอเตอร์เวย์ 2 แสนล้าน “เชียงใหม่-เชียงราย” และ “ตาก-แม่สอด” ดึงเอกชนร่วมลงทุน กรมทางหลวงชนบทเวนคืนที่ดินเชียงราย 170 ไร่ ตัดถนนสายใหม่รอบสนามบินแม่ฟ้าหลวง ทุ่ม 4.2 พันล้านตัด 6 เลนเพิ่ม

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงทางและพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเดินทางแก่ประชาชนที่เดินทางสู่ภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่อยู่เสมอ ขณะนี้มีอย่างน้อย 3 โครงการ ค่าก่อสร้างรวม 4,494 ล้านบาท

วิ่งฉิว “ดอยติ-เชียงใหม่”

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงสามแยกดอยติ-เชียงใหม่ ระยะทาง 24.35 กม. วงเงิน 1,474 ล้านบาท มี บจ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบโครงการไปเมื่อเดือน ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา

แนวเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำพูน ตั้งแต่ กม.527+243-กม.540+981 ระยะทาง 13.738 กม. และพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ กม.540+981-กม.551+593 ระยะทาง 10.612 กม.

ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขยายเป็น 6 ช่องจราจร และสะพานข้ามแยก 4 จุด ที่แยกเหมืองง่า แยกเหมืองกวัก แยกป่าแดด และแยกสารภี

Advertisment

สะพานรถไฟดอยติเสร็จ มี.ค. 65

และ 2.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟสายดอยติ-ลำพูน จ.ลำพูน วงเงิน 520.378 ล้านบาท มี บจ.บัญชากิจ เป็นผู้ก่อสร้าง มีความคืบหน้าแล้ว 34.727% เร็วกว่าแผน 11.935% จะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2565

ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 1,047.5 เมตร, งานขยายคันทางบริเวณ ทล.114 ก่อสร้างทางคู่ขนานเต็มพื้นที่ไป-กลับ 10 เลน พร้อมทางเข้าออก 8 จุด จุดกลับรถใต้สะพาน 2 จุด ระยะทางรวม 2.7 กม. และงานก่อสร้างคันทางเชื่อมคู่ขนานทางรถไฟ

วิ่ง 4 เลน “เชียงใหม่-เชียงราย”

และ 3.โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 42.2 กม. วงเงิน 2,500 ล้านบาท แบ่งก่อสร้าง 5 ตอน

ช่วง อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง คืบหน้า 68.108% จะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 2564 ช่วง อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอนที่ 2 คืบหน้า 63.864% จะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 2564

Advertisment

ช่วง ต.ป่าเมี่ยง-บ้านปางน้ำถุ และช่วงบ้านปางน้ำถุ-บ้านโป่งป่าตอง ตอนที่ 1 เสร็จแล้ว 100% ขณะที่ช่วงบ้านปางน้ำถุ-บ้านโป่งป่าตอง ตอนที่ 2 คืบหน้า 50.511% จะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2564

มอเตอร์เวย์สายเหนือรอศึกษา

นายสราวุธยังกล่าวถึงแผนงานโครงการมอเตอร์เวย์ทางภาคเหนือที่อยู่ในแผนจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ มอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย ระยะทาง 184 กม. วงเงิน 101,174 ล้านบาท พาดผ่าน 4 จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย มีเวนคืน 12,000 ไร่ สิิ่งปลูกสร้าง 900 กว่าหลัง และมอเตอร์เวย์ตาก-อ.แม่สอด วงเงิน 103,000 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งทั้ง 2 โครงการใช้วงเงินลงทุนสูง และผลตอบแทนต่ำ อาจจะทำให้ไม่มีเอกชนมาร่วมลงทุน PPP จึงขอเวลาศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อน

เวนคืนเชียงรายตัดถนนสายใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ด้านกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 และขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น-บ้านหนองบัวแดง และสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 กม.ที่ 15+520

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดพื้นที่เวนคืนที่ดินในท้องที่ ต.บ้านดู่ ต.นางแล และ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายแล้ว มีที่ดินถูกเวนคืน 170 ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 76 รายการ ใช้งบประมาณดำเนินการ 634 ล้านบาท

แยกเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร.5023 เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง รวมระยะทาง 3.014 กม. มีที่ดินถูกเวนคืน 80 ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ

โครงการขยายถนนสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น-บ้านหนองบัวแดง จะขยายถนนเดิมเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง รวมระยะทาง 3.735 กม. มีที่ดินที่ถูกเวนคืน 45 ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 70 รายการ

งบฯก่อสร้าง 500 ล้าน

ทั้ง 2 โครงการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 500.08 ล้านบาท มีการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 5.50 ล้านบาท เวนคืน 257.58 ล้านบาท และก่อสร้าง 237 ล้านบาท

ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 กม.ที่ 15+520 เป็นการก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง รวมระยะทาง 2.356 กม. มีที่ดินที่ถูกเวนคืน 45 ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 134 ล้านบาท สำหรับสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 2 ล้านบาท เวนคืน 50 ล้านบาท และก่อสร้าง 82 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนเวนคืนที่ดินในปี 2565-2566

เมื่อแล้วเสร็จจะแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณสี่แยกศูนย์ราชการพร้อมบริเวณใกล้เคียง และเป็นการเปิดพื้นที่ของการพัฒนาด้านเหนือของสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเป็นประตูการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตัดถนน 6 เลน 4.2 พันล้าน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 อนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันปูเลย ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด ต.สันกลาง ต.ต้นเปา ต.แม่ปูคา ต.สันกำแพง ต.ร้องวัวแดง และ ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม.3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006

เป็นถนนขนาด 4-6 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่องละ 2.50 เมตร ทางเท้าและทางจักรยานกว้างข้างละ 4 เมตร เกาะกลางกว้าง 4.20-18.00 เมตร เขตทางกว้าง 40-65 เมตร ระยะทาง 16.324 กม. มีเวนคืน 425 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 129 รายการ ใช้งบประมาณ 4,266.60 ล้านบาท มีค่าจ้างสำรวจอสังหาฯ 13.3 ล้านบาท ค่าเวนคืน 453 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 3,800 ล้านบาท สำนักงบประมาณจัดสรรค่าเวนคืนให้ปี 2565-2566