แสนสิริ ซื้อประกันโควิด-19 แจกพนักงานในเครือ 4,000 คน

ฉีดวัคซีน
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

บิ๊กแสนสิริใจป้ำ ตั้งกองทุน Sansiri Care Relief Fund ซื้อประกันโควิด-19 ให้พนักงานในเครือ 4 พันคน ถ้าติดเชื้อรับไปเลย 1 แสน ถ้าฉีดวัคซีนแล้วแพ้รับอีก 1 แสน ประกาศดูแลกลุ่มนักรบบริการ และให้พนักงานทุกคนลงทะเบียน “App หมอพร้อม” รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนครบคนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งผลักดันเศรษฐกิจฟื้นตัว

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญของ 4 เสาหลักในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม ตามที่ผู้บริหารประกาศนโยบายแผนการดูแลพนักงานแสนสิริและบริษัทฯ ในเครือกว่า 4,000 คน ด้วยการจัดซื้อประกันภัยโควิด-19 ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 บาท และในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน จะได้รับคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอีกในวงเงิน 100,000 บาท ผ่านกองทุน Sansiri Care Relief Fund

อุทัย อุทัยแสงสุข
อุทัย อุทัยแสงสุข

แม้การระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรง แสนสิริก็ยังมุ่งเน้นความต่อเนื่องในทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน จึงออกนโยบาย Work from Home ให้พนักงานที่ปฏิบัติการที่สิริ แคมปัส และใช้ขนส่งสาธารณะทำงานจากที่บ้าน 100% ขณะที่ผู้มียานพาหนะส่วนตัวสามารถสลับมาเข้าทำงานที่สำนักงานได้เฉพาะกรณีที่จำเป็น จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ที่สิริ แคมปัส ยังจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Rapid Test โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดจุดคัดกรองวัดไข้ ดูแลความสะอาด กำหนดตารางการฆ่าเชื้อตามพื้นผิวที่ถูกสัมผัสทุก 1-2 ชั่วโมง และอบโอโซนฆ่าเชื้อในสิริ แคมปัส ตลอดเวลา ทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ตามมาตรฐานการรักษาสุขอนามัยสากล เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง

Sansiri Care Relief Fund เป็นกองทุนที่เกิดจากการระดมทุนของคณะผู้บริหารแสนสิริ เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท เพื่อดูแลครอบครัวของ “นักรบบริการ” ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทคู่ค้าอย่าง แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยและทีมช่าง ผู้เป็นด่านหน้าของการเผชิญความเสี่ยงการติดเชื้อ และอยู่เบื้องหลังในการเสียสละ เพื่อดูแลลูกค้าและลูกบ้านกว่า 120,000 ครอบครัว


“เรื่องการฉีดวัคซีนแสนสิริตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อช่วยให้ประเทศกลับสู่สภาวะปกติรวดเร็ว จึงรณรงค์ให้พนักงานลงทะเบียนทุกคน เพื่อจองสิทธิ์รับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน App หมอพร้อม ทั้งวางแผนหาแหล่งวัคซีนทางเลือกคุณภาพจากโรงพยาบาลเอกชนอีกช่องทางหนึ่ง ถ้าสามารถนำเข้าได้สำเร็จ เพื่อให้พนักงานรับวัคซีนได้ครบอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด เพราะถ้าพนักงานปลอดภัย ย่อมหมายถึงความอุ่นใจในการอยู่อาศัยในโครงการของลูกบ้าน ซึ่งเป็นครอบครัวแสนสิริด้วยเช่นกัน” นายอุทัยกล่าว

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ