ไทม์ไลน์ พฤษภาคม 2563 “หมิงตี้” ปัญหาเริ่มต้นที่กลิ่น

ปี 2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินและเปิดสำนักงานขายต้นเดือนมิถุนายน

ต่อมา 21 พ.ค. 2563 ลูกบ้าน+ศุภาลัยร้องเรียนปัญหากลิ่นกับ อบต.บางพลีใหญ่ พร้อมส่งหนังสือให้ 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานฉวนลี่ โรงงานโตโฮโฟม และโรงงานหมิงตี้ แก้ไขเรื่องกลิ่น

จากนั้น 15 ก.ค. 2563 โรงงานฉวนลี่และโรงงานโตโฮโฟม ให้ศุภาลัยเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานภายในโรงงาน และได้รับเอกสารยืนยันว่าใบอนุญาตต่าง ๆ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

24 ส.ค. 2563 อุตสาหกรรมจังหวัดสังเกตการณ์เรื่องกลิ่นในโครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน และขอติดตั้งเครื่องวัดมลพิษทางอากาศ

17 ก.ค. 2563 อุตสาหกรรมจังหวัด+ศุภาลัย สังเกตการปฏิบัติงานภายในโรงงานหมิงตี้ และเจรจาหาทางแก้ไขปัญหา

Advertisment

7 ต.ค. 2563 ศุภาลัยประชาสัมพันธ์ไปยังลูกบ้านว่า อุตสาหกรรมจังหวัดจะประสานงานไปยังกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดมลพิษในพื้นที่

15 ม.ค. 2564 อุตสาหกรรมจังหวัด และ อบต.บางพลีใหญ่ สํารวจโครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน เพื่อกําหนดจุดติดตั้งเครื่องวัดมลพิษทางอากาศ

19 ม.ค. 2564 กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกติดตั้งเครื่องวัดมลพิษทางอากาศ

20 ม.ค. 2564 ศุภาลัยแจ้งลูกบ้านว่า ได้ติดตั้งเครื่องวัดมลพิษทางอากาศภายในโครงการแล้ว

Advertisment

10 มี.ค. 2564 ศุภาลัยยื่นหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องปัญหามลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมข้างเคียง

30 มี.ค. 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่า ผลมลพิษซึ่งวัดโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคตะวันออก เป็นไปตามค่ามาตรฐาน

5 เม.ย. 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดทําหนังสือถึงทั้ง 3 โรงงาน จัดทํามาตรการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากเขม่าควัน การเผาไหม้ถ่านหินที่ระบายออกนอกโรงงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พ.ค. 2564

13 พ.ค. 2564 อบต.บางพลีใหญ่แจ้งศุภาลัยว่า โรงงานหมิงตี้ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อน้ำ มีเขม่าควันจากการเผาไหม้ ระบบบําบัดน้ำเสียจากระบบ waste scrubber ชำรุด ขณะเดียวกัน ลูกค้าขึ้นป้าย “ขายทิ้ง บ้านพร้อมกลิ่น”

25 พ.ค. 2564 หลังรับหนังสือจากอุตสาหกรรมจังหวัด ศุภาลัยแจ้งไทม์ไลน์ให้ลูกค้าทราบ

24 มิ.ย. 2564 ศุภาลัยประสานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อขอเจรจากับโรงงานหมิงตี้ หลังโรงงานแจ้งว่าไม่สะดวกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

28 มิ.ย. 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่า โรงงานหมิงตี้สะดวกให้เจรจาผ่าน video conference โดยศุภาลัยแจ้งความจํานงที่จะเข้าพบที่โรงงาน เพื่อจะได้เห็นหน้างานจริง ด้านโรงงานแจ้งว่าจะให้เข้าพบได้สิ้นเดือน ก.ค.เป็นต้นไป