ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ เช็กเรตติ้ง 1 ปี เจ้าพ่อการเคหะฯ

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
สัมภาษณ์

เวลา 1 ปีขององค์กรรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบสร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง

เป็นเวลา 1 ปีบนความเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูงสุดที่เข้ามากำกับการบริหารจัดการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน “บิ๊กออฟ-ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รหัสย่อ “กคช.” ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานนับไม่ถ้วนภายใต้สถานการณ์โควิด และงานใหม่ที่กำลังจะทำในปีงบประมาณ 2565 นี้

Q : บทบาท กคช.ในยุคโควิด

ทางรัฐบาลได้มอบนโยบายให้การเคหะฯดูแลประชาชนในโครงการต่าง ๆ โดยเปิดศูนย์พักพิง CI-community isolation ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น สาธารณสุข ในการคัดผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวก่อนส่งไป hospitel ที่เป็นกลุ่มสีเหลือง 15 ศูนย์

ได้แก่ 1.บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) 2.บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 5 (หลังองค์พระ) 3.บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน (แสมดำ) 4.บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1

5.บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 6.บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 7.บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 8.บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) 9.บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 10.บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางนา กม.16)

11.บ้านเอื้ออาทรวัดสาขลา 12.บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ 3) 13.บ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา 14.บ้านเอื้ออาทรสรงประภา และ 15.โครงการเมืองใหม่บางพลี รองรับผู้ติดเชื้อ 483 เตียง

มีการทำ mobile อาหารธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยาช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดให้กับลูกบ้านของการเคหะฯ 29 โครงการ มีราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 60% เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องออกไปซื้อของข้างนอก

นอกจากนี้ มีการตรวจเชิงรุกคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน เร่งตรวจปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ ได้แก่ 1.เคหะชุมชนบ่อนไก่ 2.เคหะชุมชนดินแดง 3.เคหะชุมชนห้วยขวาง 4.เคหะชุมชนร่มเกล้า 5.เคหะชุมชนนวมินทร์ และ 6.เคหะชุมชนสุขาภิบาล 1

Q : กันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 สรุปผลงานอย่างไร

มีหลายโครงการที่เป็นไฮไลต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเคหะสุขประชา และกำลังจะเกิดโครงการสุขเกษม ส่วนการรับคืนอาคารเช่าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อลดภาระให้กับประชาชนและเพิ่มรายได้ให้กับการเคหะฯ การนำธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการทำงานของเรา

ในด้านผลดำเนินการที่เป็นตัวเลข แผนเดิมที่เราประมาณการเรื่องตัวเลขกำไรก็คงไปไม่ถึงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังได้กำไรอยู่ 700 กว่าล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายพอสมควร

อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของการเคหะฯในปี 2565 จะต้องเร่งขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดประโยชน์ ทรัพย์สินของการเคหะฯที่มีอยู่พอสมควร แต่การจัดประโยชน์ยังน้อยอยู่จึงต้องมาเน้นการจัดประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ ที่เราได้ปรับปรุงและออกใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับการเคหะฯมากขึ้น ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2565

Q : มีคนไร้บ้านนอนเสียชีวิตริมถนน การเคหะฯจะเข้าไปซัพพอร์ตเรื่องนี้อย่างไร

ท่านรัฐมนตรีกระทรวง พม. (จุติ ไกรฤกษ์) ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง สำหรับกรณีมีผู้เสียชีวิตเราก็ได้เร่งดำเนินการโดยเร็ว คนไร้บ้านก็ได้เร่งพยายามแก้ไขปัญหาให้เขา ขณะเดียวกัน ส่วนที่เป็นโครงการเคหะสุขประชาก็จะเป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน ให้เขาได้มีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง และสามารถมีอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปได้

Q : อัพเดตการลงทุนรูปแบบ PPP

เรื่อง PPP-Public Private Partnership เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในกิจการของรัฐ ซึ่งเราได้เสนอคณะกรรมการ PPP ไปก่อนหน้านี้ โดยการเคหะฯได้ขอกลับมาทบทวนทั้งหมดเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น การลงทุนเป้าหมายต่าง ๆ ที่จะเข้าไปดำเนินการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้นำทุกเรื่องกลับมาพิจารณาใหม่ อยู่บนหลักการพยายามขับเคลื่อน PPP ให้เร็วที่สุด

ในโครงการเคหะสุขประชาเราจะดำเนินการ PPP ด้วย มีการเตรียมจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนตรงนี้ จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุด ในด้านผลตอบแทนที่จะมีให้กับภาคเอกชนก็ต้องเป็นผลตอบแทนที่พอสมควร โดยมีข้อคำนึงว่าต้องไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เราเตรียมการอยู่

Q : โควิดทำให้เป้าลงทุนเคหะสุขประชาปีละ 2 หมื่นหน่วยในปีนี้ไม่ถึงเป้าปรับแผนอย่างไร

สถานการณ์โควิดทำให้การดำเนินการช้ากว่าที่เป้าหมายกำหนดไปค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเร่งนำเสนอโครงการให้สภาพัฒน์พิจารณา 13 โครงการ ตามขั้นตอนจะมีการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในขณะเดียวกัน มีการเตรียมตั้งบริษัทลูกขึ้นมาขับเคลื่อนร่วมกัน โดยบริษัทลูกเป็นลักษณะการดำเนินการแบบ PPP เรื่องนี้เตรียมเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) วันที่ 13 ก.ย. 64 นี้

ขณะเดียวกัน กคช.มีการสำรวจแลนด์แบงก์ที่เรามีอยู่ ซึ่งก็มีหลายพื้นที่ต้องไปทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทำ MOU ร่วมกับ 6 กระทรวง 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการนำที่ดินของหน่วยงานมาพัฒนาโครงการเพื่อสร้างบ้านสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้ง 77 จังหวัด

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการออกมาตรการล็อกดาวน์แคมป์ก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างของ กคช.เจอปัญหาแทบทุกโครงการ แม้ทางรัฐบาลจะออกมาตรการ bubble and seal แล้วก็ยังดำเนินการไม่ได้ทุกโครงการเพราะมีปัญหาแรงงาน เมื่อแรงงานกลับบ้านไปแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาก็ใช้เวลา

นอกจากนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งเพราะส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว วันนี้เราก็พยายามหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเรียกตัวแรงงานกลับมาเข้าไซต์ก่อสร้าง มีผลกระทบกับเป้าหมายโครงการพอสมควร

Q : ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อกองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

ในส่วนของกองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ หรือกองทุนสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยยังต่ำกว่าเป้าหมายพอสมควร ทางคณะกรรมการได้ปรับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายกว่าเดิม เนื่องจากการเคหะฯมีภารกิจที่สำคัญคือ การทำอะไรก็ได้เพื่อให้ประชาชนมีบ้าน


เพราะฉะนั้น สิ่งที่คณะกรรมการกองทุนได้ร่วมพิจารณาก็จะปรับเรื่องของคุณสมบัติ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น หากท่านไม่ผ่านสินเชื่อจากธนาคารก็ให้มาติดต่อการเคหะฯได้เลย

Q : ผลคืบหน้าการปรับเกณฑ์กองทุน

กองทุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยจากเดิมเราจะต้องเข้าไปดูเครดิตบูโร ถ้าลูกค้าถูกปฏิเสธจากธนาคารไม่ใช่กรณีเครดิตบูโรเราก็จะไม่ตรวจเครดิตบูโร จะดูสถานะทางบัญชีของเขา ดูเรื่องรายได้แล้วปล่อยสินเชื่อเลย

เกณฑ์บ้านต้องเป็นบ้านหลังแรก ที่ผ่านมาหลายครั้งเป็นพ่อซื้อบ้านให้ลูก ลูกซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่ ทำให้ซื้อบ้านการเคหะฯไม่ใช่บ้านหลังแรก เราก็จะไปลดคุณสมบัติตรงนี้

ภาพรวม ๆ จากเมื่อก่อนต้องพิจารณาสินเชื่อหลายส่วนก็เลยได้เรียนคณะกรรมการกองทุนฯว่า เนื่องจาก กคช.ไม่ใช่ธนาคาร บ้านนี้ก็เป็นบ้านเราอยู่แล้ว ถ้าปล่อยไว้ก็ว่างเปล่า เราได้เงินมาก้อนหนึ่งจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชน

เพราะฉะนั้น ความเสี่ยงของเราน้อยมาก โอกาสที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านมีความสำคัญมากกว่า เราก็พยายามตัดความเสี่ยงการพิจารณาเงินกู้แบบที่ธนาคารคิดออกไป

Q : วิธีป้องกันหนี้เสียในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่สำคัญมาก เขาอยู่ต่ำกว่าคำว่ายากจนเสียอีก ซึ่งกลุ่มเปราะบางประกอบไปด้วยแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนไร้บ้าน และผู้บุกรุกพื้นที่ของการรถไฟฯ กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความลำบากมาก

ต้องขอเรียนว่ากลุ่มเปราะบางมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากรัฐบาล เราก็จะเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เข้าไปดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุด ล่าสุดเรานำถุงยังชีพของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ไปแจกในพื้นที่ 6,798 ถุง ซึ่งเป็นตัวเลขกลุ่มเปราะบางที่ กทม. (กรุงเทพมหานคร) เก็บรวบรวมไว้

แต่ข้อเท็จจริงหลังจาก กคช.ลงพื้นที่พบว่ามีมากกว่า 17,000 คน เขาไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ แต่ก็มีอีกหลายอาชีพที่สามารถดำเนินการได้ การเคหะฯร่วมกับกรมกิจการสตรีฯ กรมผู้พิการ และกรมพัฒนาสวัสดิการและสังคมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป

Q : ผลกระทบสถานการณ์โควิด

การเคหะฯได้รับผลกระทบหมดเลยไม่ว่าเรื่องการก่อสร้าง หน่วยส่งมอบบ้านที่จะต้องส่งมอบให้กับประชาชน เราปรับแผนว่าทำอย่างไรให้กระทบน้อยที่สุด แม้ว่ารายได้เราหายไปแต่ก็ยังยืนยันที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชน เพื่อช่วยประคับประคองสถานการณ์

ในด้านการทำงานตอนนี้หันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นในการเข้าถึงประชาชน ใช้ในการสื่อสารกับลูกบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มช่องทางชำระเงินไม่ต้องมาที่สำนักงานแต่จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นได้ ส่วนการก่อสร้างก็ยังเป็นปัญหาที่เราต้องเร่งแก้ไข แม้ว่ารัฐบาลผ่อนปรนแล้วแต่ก็ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ยังมีอยู่

ทุกส่วนก็ยังต้องมีการปรับวิธีการทำงาน ทุกวันนี้ work from home เกือบ 100% เราเริ่มเรียนรู้ว่ากระบวนการทำงานหลายส่วนสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เป้าหมายยังไงก็ต้องเร่งก่อสร้างบ้านผู้มีรายได้น้อยต่อ ส่วนด้านการตลาด การเข้าถึงประชาชนจะนำเรื่องไอทีเข้ามาช่วย

สุดท้ายสิ่งที่อยากเรียนคือ การเคหะแห่งชาติมักจะถูกโจมตีในเรื่องของการถมดิน ในเรื่องของการพัฒนาโครงการ ขอเรียนว่าการเคหะแห่งชาติดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย และยืนยันว่าเราไม่มีเจตนาในการละเมิดกฎหมายทั้งสิ้น

เรายืนยันว่าทุกเรื่องที่ดำเนินการ การเคหะฯดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ