“ศักดิ์สยาม” ตรวจการบ้าน M-Flow วิ่งก่อน-จ่ายทีหลัง เปิดลงทะเบียน 29 ต.ค.

M-Flow

“ศักดิ์สยาม” ตรวจการบ้าน M-Flow วิ่งก่อน-จ่ายทีหลังบนทางด่วน เปิดให้รถลงทะเบียน 29 ต.ค. 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ด่านทับช้าง 1, 2 และด่านธัญบุรี 1, 2) เพื่อแก้ไขปัญหารถติดขัดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ในการพัฒนาระบบ M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งมีความคืบหน้าด้านเทคนิคและระบบ IT โดยติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ การอ่านป้ายทะเบียนระบบ AI ของ M-Flow มีความแม่นยำ 98.94% มีความพร้อมช่องทางเก็บเงินค่าผ่านทาง ขั้นตอนการลงทะเบียนและการบริหารจัดการสมาชิก

โดยพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่าน Website/Mobile Application ระบบเชื่อมต่อกับระบบระบบการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับจุดให้บริการชำระเงิน Counter Service แล้วเสร็จ

ทางหลวง เปิดลงทะเบียน 29 ต.ค.นี้

ซึ่ง ทล. จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนสมัครสมาชิกและทดสอบเสมือนจริง (Soft Opening) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และเปิดให้บริการระบบ M-flow ภายในต้นปี 2565 ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ ทล. ได้เตรียมแนะนำการลงทะเบียนการใช้บริการด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบ VTR Motion Register และ Infographic

โดยเน้นเนื้อหาการแนะนำระบบ M-Flow ขั้นตอนการลงทะเบียน ช่องทางการลงทะเบียน รูปแบบการชำระเงิน การบังคับใช้กฎหมาย ด่านนำร่อง เป็นต้น และจะเผยแพร่ผ่าน Facebook (https://www.facebook.com/mflowthailand)

Website (https://mflowthai.com/mflow) Instagram (https://www.instagram.com/mflowthailand/)Tiktok Twitter Billboard Digital network เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้บริการต่อไป

สำหรับการพัฒนาระบบ M-Flow ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ซึ่ง กทพ.ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) งานปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ งานติดตั้งและพัฒนา Software เชื่อมต่อ Single Platform System เมื่อเดือนกันยายน 2564 แล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย กทพ. ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ Infographic Social Media รวมทั้ง Promotion ส่งเสริมการสมัครและใช้งานระบบ M-Flow แล้ว และมีแผนจะติดตั้งและทดสอบระบบ (Soft Opening) ในเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป

ศักดิ์สยามสั่งการบ้าน 7 ข้อ เร่งประชาสัมพันธ์ด่วน

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยามได้มีข้อสั่งการให้ ทล. และ กทพ. ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ ทล. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ระบบ M-Flow แก่ประชาชนอย่างเข้มข้น โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

รวมทั้งมีคำบรรยายภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของตนเองด้วย

2) ให้ ทล. ประสานงานกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อวางแผนการบริหารจัดการระบบจราจรร่วมกัน

3) ให้ ทล. ประสานงานกรมการขนส่งทางบก สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้รถขนาดใหญ่ลงทะเบียนใช้งานในระบบ M-Flow เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

4) ให้ ทล. ร่วมมือกับ กทพ. ประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้ใช้งานบัตร M-Pass และ Easy Pass ให้มาลงทะเบียนใช้งานในระบบ M-Flow โดยการจัด Promotion จูงใจในรูปแบบต่าง ๆ

5) ให้ ทล. เปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลัง การเปิดทดลองใช้ระบบ M-Flow ในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และ VDO เพื่อเป็นผลการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคล่องตัวและการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

6) ให้ กทพ. ศึกษาต้นแบบการดำเนินงานของ ทล. เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของ กทพ.

และ 7) ให้ กทพ. เร่งรัดแผนการดำเนินงานระบบ M-Flow ให้มีความกระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากขั้นตอนใดสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ขอให้ดำเนินการไปก่อน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ