กรมที่ดิน ดีเดย์ “จดทะเบียนที่ดินออนไลน์” นำร่อง กทม. 2.2 ล้านแปลง

ภาษีที่ดิน

จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ มท.คิกออฟ กทม. ที่แรก ครอบคลุมที่ดิน 2.2 ล้านแปลง ชี้ลดค่าใช้จ่าย-ลดเวลาทำนิติกรรม 50%-เอื้อต่อการทำธุรกิจ ต่างชาติมั่นใจในการเข้ามาลงทุน ตั้งเป้าปี 2566-67 ขยายสู่เขตเมืองใหญ่-ปริมณฑล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า การเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประชาชนสามารถจดทะเบียนที่ดินแบบออนไลน์ได้นั้น เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐ ผ่านการนำดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกประชาชน

โดยจะเริ่มเปิดใช้ระบบจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ในวันนี้ (17 ก.พ.) เริ่มที่พื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 17 สำนักงาน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2.2 ล้านแปลง เพื่ออำนวยความสะดวกภายใต้แนวคิด คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าจดทะเบียนได้ง่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่ทำได้ที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้าน

“ในแต่ละปีเขต กทม. มีประชาชนเข้าทำนิติกรรมที่ดินกว่า 9 แสนคน จัดเก็บรายได้ให้ประเทศได้ถึง 2.4 พันล้านบาท ระบบจดทะเบียนที่ดินออนไลน์จะเข้ามาตอบโจทย์ทั้งเรื่องการลดเวลาทำนิติกรรมลง 50% และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง”

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวเสริมว่า อีกมุมหนึ่งการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์นี้ ยังเป็นการยกระดับเรื่องการจัดระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ส่งผลให้ไทยได้ประโยชน์ในแง่การสร้างความมั่นใจให้แก่นานาชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น

โดยกรมที่ดินตั้งเป้าจะขยายบริการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2566 จะไปอีก 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี หนองคาย เชียงใหม่ และสงขลา ส่วนในปี 2567 จะขยายบริการดังกล่าวไปที่ขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

สำหรับประชาชนในเขต กทม. ที่ต้องการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น e-QLands ล่วงหน้า 3 วันทำการ

โดยเข้าไปในแอปพลิเคชั่นให้กดเลือก จองคิวจดทะเบียนต่างสำนัก (เฉพาะ กทม.) ซึ่งมีเงื่อนไขให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบไม่มีประกาศหรือรังวัด มีเอกสารเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องเข้าไปดำเนินการด้วยตนเอง

Advertisement