ข่าวดี!! นายกลุงตู่ มอบ รมว.เฮ้ง ลุยญี่ปุ่นสร้างหลักประกันสังคมให้แรงงานไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในโอกาสผมและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่เดินทางมาทำงานในต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครในต่างประเทศที่มีช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน จึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเข้าไปส่งเสริมให้แรงงานและอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศได้เข้าถึงหลักประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ซึ่งในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้น

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 12,838 คน เป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ แรงงานที่มีฝีมือ และผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ผมจึงได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยและอาสาสมัครแรงงานได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อให้แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศสามารถมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเช่นเดียวกับคนที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบการรับสมัครประกันสังคมครอบคลุมไปยังแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้เข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประกันสังคม เพื่อดูแลผู้ประกันตนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อให้แรงงานไทยในที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในประเทศไทยทุกประการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และเพจเฟซบุ๊คสำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#Website: www.sso.go.th

#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Instagram: sso_1506

#Twitter: @sso_1506

#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#LINE: @SSOTHAI

#TikTok: @SSONEWS1506