นศ.แพทย์-ทันตะ ม.เชียงใหม่-ม.พะเยา ร่วมสิงห์อาสา ออกหน่วยแพทย์ดูแลชาวบ้านบนดอยเชียงใหม่

เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา นำโดยอาจารย์ทีมแพทย์อาสา พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาแพทย์จำนวนกว่า 100 คน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พื้นที่ห่างไกลใน จ.เชียงใหม่ ดูแลสุขภาพชาวบ้านเชิงรุก มุ่งคัดกรองและรักษาโรคร้ายก่อนลุกลาม

เช่น มะเร็งปากมดลูก เบาหวาน ซึมเศร้า ทันตกรรม ฝังเข็ม ตรวจหู ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพทั่วไป ให้แก่ประชาชน กว่า 800 คน ตลอดจนเดินทางออกตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ในโครงการ “ไกลแค่ไหน จะไปให้ถึง” 35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ณ โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวมีความยากลำบากในการเดินทางไปรักษายังโรงพยาบาล ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 8 คณะแพทยศาสตร์ออกตรวจในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อธิบายว่า “ทาง รพ.และคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสามานานหลายปี เพราะการออกหน่วยแต่ละครั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของผู้ที่อยู่บนดอยสูงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล คือ มะเร็งปากมดลูก เบาหวาน สุขภาพในช่องปาก ภาวะขาดสารอาหาร โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ หากตรวจพบก็จะให้การรักษาเพราะหากปล่อยให้เรื้อรังอาจทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น

และในปีนี้ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มเติมให้สามารถคัดกรองโรคได้มากขึ้น ได้แก่ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ที่จะมีการออกหน่วยตรวจและบริการรักษาสุขภาพในช่องปาก ด้านจิตเวช เพื่อบำบัดอาการซึมเศร้า เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่อยู่บนดอยสูงเช่นกัน และยังได้เตรียมตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านอีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากจะมีอาจารย์หมอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ก็ได้มีโอกาสพานักศึกษาแพทย์ออกหน่วยด้วย เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้เรียนรู้วิถีการเป็นหมออาสา ได้ใกล้ชิดและรับใช้พี่น้องประชาชน”

นทพ.ศรัณย์ บรรยงคนันท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี5 กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ได้ช่วยงานอาจารย์ในการดูแลสุขภาพปากและฟันให้กับคุณตาคุณยายและเด็ก ๆ ทำให้ได้เห็นว่าในพื้นที่ห่างไกลยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ต้องการการเข้าถึงสาธารณสุขที่ดี กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้งานด้านจิตอาสาอีกด้วย”

นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถือเป็นภารกิจประจำที่ทางมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีได้ทำต่อเนื่องมา 35 ปี โดยเริ่มต้นที่ จ.เชียงรายเป็นครั้งแรก จนในปีนี้โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทย์ 3 มหาวิทยาลัย ทำให้สามารถลงพื้นที่และช่วยเหลือชาวบ้านในจำนวนที่มากขึ้นในหลายๆพื้นที่ ซึ่งปีนี้เริ่มที่แรกที่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ในการขึ้นมาให้การดูแลรักษาพี่น้องบนดอย รวมทั้งนำรถทันตกรรมเคลื่อนที่ที่ทางบริษัทได้มอบให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาออกหน่วยตรวจในครั้งนี้ด้วย และยังมีทีมแพทย์และน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์จำนวนมากมาร่วมออกหน่วย ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมที่จะออกไปดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป”

Advertisement

สำหรับโครงการ “ไกลแค่ไหน จะไปให้ถึง” 35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายจาก 8 คณะแพทย์ทั่วประเทศเพื่อออกหน่วยกระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สำนักวิชาแพทยศาสตร์, สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ซึ่งได้เตรียมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาในพื้นที่ที่ประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทาง พร้อมกันนี้ยังได้รับการเสริมทัพจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งมาช่วยสนับสนุนให้การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยแรกที่ จ.เชียงใหม่ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายสิงห์อาสารุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นต่อไป