ตาสว่างกับ Yes Care ช่วยเหลือผู้มีปัญหาการมองเห็นที่ขาดทุนทรัพย์

eye
Photo: Bacila Vlaz/unsplash

ข้อมูลสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 ระบุว่า มีผู้พิการทางด้านการมองเห็นถึง 184,711 ราย สูงเป็นอันดับ 3 จากประเภทผู้พิการทั้งหมด

นอกจากนั้น ผลสำรวจของ The First Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) ในประเทศไทยระบุว่า “สภาวะตาบอด” สามารถป้องกันได้กว่า 92% และสามารถรักษาได้กว่า 76.8% หากผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและการรักษาจากภาครัฐมากกว่าหนึ่งแสนคนจากประชากรรวมทั้งหมดในประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ เรียลอิลิคเซอร์ (Real Elixir) ภายใต้บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด จึงแคมเปญช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาแต่ขาดทุนทรัพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “ตาสว่างกับ Yes Care” ซึ่งจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เยส แคร์มาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยจะประสานงานกับโรงพยาบาลในเครือรัฐบาลที่ที่มีความประสงค์ต้องการเงินทุนช่วยเหลือไปรักษาผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์ แคมเปญนี้เป็นแคมเปญต่อเนื่องระยะยาว จะมีการบริจาคเกิดขึ้นทุกเดือน และจะมีการอัพเดทการบริจาคอย่างต่อเนื่อง

Advertisement
จีรนันท์ มะโนแจ่ม
จีรนันท์ มะโนแจ่ม

โครงการ “ตาสว่างกับ Yes Care ดึง จีรนันท์ มะโนแจ่ม” หรือ ยุ้ย นักแสดงอิสระและพิธีกร ทั้งยัง เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตา เยส แคร์ มาร่วมแชร์ประสบกาณ์ปัญหาทางดวงตาในหนังโฆษณา

จีรนันท์” กล่าวว่า เคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะถึงขั้นกระจกตาทะลุ และรุนแรงจนต้องหยุดงานแสดง และใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานาน จึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนดูแลรักษาดวงตาและตระหนักถึงความสำคัญของดวงตา เพราะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญ ต่อการดำรงชีวิต