สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมกิจกรรม Happy Journey with BEM เที่ยวรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

สมาคมผู้ลงทุน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT กับโครงการ Happy Journey with BEM เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ตามเส้นทางรถไฟฟ้า เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เปิดมุมมองใหม่ชมความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้า MRT สัมผัสประสบการณ์ประทับใจกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่เปี่ยมไปด้วยความสนุก เพลิดเพลิน พร้อมสาระความรู้แบบย่อยง่ายตามเส้นทางรถไฟฟ้า อาทิ Metro Art ที่สถานีพหลโยธิน พิพิธภัณฑ์ใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย (Site Museum) ที่อยู่ภายในสถานีสนามไชย วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) รวมถึงได้สัมผัสวิถีชุมชนตามแนวรถไฟฟ้า MRT บรรยากาศของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข ความประทับใจและความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา