“อ๊อฟ พงษ์พัฒน์”  นำทีมชวนคนไทย เดิน วิ่ง สู้ภัย

“อ๊อฟ พงษ์พัฒน์”  นำทีมชวนคนไทย เดิน วิ่ง สู้ภัย

“อ๊อฟ พงษ์พัฒน์”  นำทีมชวนคนไทย เดิน วิ่ง สู้ภัย “โรคหลอดเลือดสมอง” (STROKE)

ศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  จับมือ “อ๊อฟ พงษ์พัฒน์” นำทีมสู้ STROKE พร้อมภาคีภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 30 หน่วยงาน เดินหน้าเตือนภัย “โรคหลอดเลือดสมอง” แบบเชิงรุกสู่ชุมชน  เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”  โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)  ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566  ซึ่งเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 13 เขต ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

โดยโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ

  1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย
  2. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง รูปแบบ Infographics ผ่านโซเชียลมีเดียในช่องทางต่าง ๆ เช่น Face Book TikTok Twitter Line เป็นต้น
  3. กิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ที่จัดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ทั่วประเทศไทย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ที่เว็บไซต์ thai.run/

ประเภทกิจกรรม อัตราค่าสมัคร และสิ่งที่ผู้สมัครได้รับ

หมายเหตุ

ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

ค่าสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชน ราคา 255 บาท  ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 6-24 ปี และมีเอกสารเพื่อยืนยัน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร

เหรียญที่ระลึกจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด

โดยรายได้จากค่าสมัครนำเข้ากองทุน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ  (รหัสกองทุน D4238)” ในศิริราชมูลนิธิ ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาลงข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต้านภัยโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนทั่วประเทศ  และขอขอบพระคุณท่านที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง