“จังซีลอน” พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย

“จังซีลอน” พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย

นายสัญญา อามีน ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ และวิศวกรรมงานระบบ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ให้เกียรติต้อนรับ พ.ต.ท.วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา สวป.สภ.ป่าตอง วิทยากรรับเชิญพิเศษ ผ่านการฝึกอบรม “เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” พร้อมซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์เกิดเหตุฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, พนักงานศูนย์การค้าจังซีลอน และพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ให้มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้ทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ ณ โซนเดอะเบย์ อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

นอกจากนั้นแล้ว “จังซีลอน” พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยความห่วงใย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้

  • เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
  • ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง เข้าตรวจความเรียบร้อยบริเวณศูนย์การค้าฯ อย่างสม่ำเสมอ
  • ยกระดับการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย ผ่านระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของศูนย์การค้าฯ
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องผ่านการฝึกอบรมทุกคนและซักซ้อมอยู่เป็นประจำ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ให้กับพนักงานบริษัทฯ พนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ และลูกค้าทุกท่าน ให้สามารถมาใช้บริการได้อย่างสบายใจ