แห่งแรกในไทย! “เซ็นทรัล ภูเก็ต” นำร่องเป็นศูนย์การค้าแรกที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้สำเร็จ

แห่งแรกในไทย! “เซ็นทรัล ภูเก็ต” นำร่องเป็นศูนย์การค้าแร … อ่านเพิ่มเติม แห่งแรกในไทย! “เซ็นทรัล ภูเก็ต” นำร่องเป็นศูนย์การค้าแรกที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้สำเร็จ