กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ รพ.จุฬา รักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ คณะแพทย์ ฯ ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาล และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แถลงการณ์ระบุว่า เนื่องจากเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาจึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เพื่อถวายการรักษาภาวะ พระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง หลังจากถวายการรักษาแล้ว คณะแพทย์ ฯ ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Advertisment

สำนักพระราชวัง
21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง