โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ “พลเรือตรี”

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ “พลเรือตรี”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ จำนวน 2 นาย ดังนี้

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ “พลเรือตรี”

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ “พลเรือตรี”