ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พร้อมเจ้าคุณพระฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 20.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

​เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ

จากกองทหารเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลตรี จรัส  ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสิรดา  ปัญญาดี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 7 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

จากนั้น พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก


ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

​​ทั้งนี้ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลทหารราบที่ 7 ได้ดำเนินการจัดสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปกปักรักษาให้ประเทศชาติอยู่มาได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นในลักษณะพระราชอิริยาบถทรงม้าศึก หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์ ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม มีลานอเนกประสงค์สำหรับประกอบพิธีต่าง ๆ รวมทั้งมีภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพื้นที่ใต้และรอบแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้นับเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีคุณค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สื่อให้เห็นความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาติ กับสถาบันพระมหากษัตริย์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ