ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันชาติบรูไน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติ ของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม บันดาร์เสรีเบกาวัน ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ

ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวบรูไนประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนอันเข้มแข็งของฝ่าพระบาท ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมและความร่วมมือในกิจการทุกด้านระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว