กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 20 ณ สถานีกลางบางซื่อ 

วันที่ 26 มีนาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 20 จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.), นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และนางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

ครั้นเสด็จฯ ถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 53 เรื่อง และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 49 เรื่อง

จากนั้น ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานฯ ความว่า ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นในวันนี้ การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา แม้จะต้องปรับรูปแบบเป็นการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ยังได้รับความสนใจจากผู้ที่รักการอ่านจำนวนมาก ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มที่จับต้องได้ และพกพาไปเป็นเพื่อนร่วมทางได้ ทั้งยังได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้จัดงานที่จะส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแห่งการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากการจำหน่ายหนังสือหลากหลายประเภทให้ผู้รักการอ่านทุกเพศวัยเลือกสรรตามความสนใจ ยังจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ที่จะให้สาระความรู้ ความสุข ความเพลิดเพลิน แก่ผู้เข้าชมงาน นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ครั้งนี้จัดงานได้เต็มรูปแบบ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ได้เห็นได้สัมผัสบรรยากาศของงานด้วยตนเอง และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ หรือมิตรผู้รักการอ่านเช่นกัน

จากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50ฯ และนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงาน อาทิ นิทรรศการ 125 ปี รถไฟไทย ที่ไล่เรียงประวัติศาสตร์การรถไฟไทยตลอด 125 ปี เชื่อมโยงกับตัวอักษร ก-ฮ อันเป็นความหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การรถไฟไทย โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายรายงาน