ชมภาพประทับใจ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี สุทิดาฯ 3 มิถุนายน 65

พระราชินี
PHOTO : ช่างภาพพูล สำนักพระราชวัง

ชมภาพชุด สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระสิริโฉมงดงาม ในชุดฉลองพระองค์ ผ้าไทยสีม่วงอ่อน ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มสรวลให้พสกนิกร ที่ร่วมถวายพระพร

พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี ในหลวง พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี