โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานองคมนตรี ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 45 ตัว
และปล่อยปลา จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทพา และปลากระโห้ ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา
ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา

ทั้งนี้ โค จำนวน 1 คู่ พระราชทานแก่ครอบครัว นางสาวบุญมี ศรีบาง เกษตรกรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา
ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา