รมว.แรงงาน เจรจาเปิดตลาดออสเตรเลีย ส่งแรงงานไทยจากอิสราเอล

รมว.แรงงาน พิพัฒน์ เจรจาทูตออสเตรเลีย

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” เจรจาทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เปิดตลาดส่งออกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากอิสราเอล พร้อมที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แรงงานมีรายได้สูง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าพบหารือด้านแรงงานกับ ดร.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E. Dr. Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วม ณ สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดเดินทางไปเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพบปะผู้ประกอบการหารือแนวทางขยายตลาดแรงงานภาคเกษตรในออสเตรเลีย

นายพิพัฒน์กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่แรงงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ในส่วนของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกร ซึ่งคุ้นเคยกับการทำในสวนและในไร่เป็นอย่างดี และมักจะหาโอกาสในการไปทำงานต่างประเทศแบบฤดูกาลในช่วงที่ว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในประเทศไทย

จึงอยากให้รัฐบาลออสเตรเลียเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากอิสราเอลได้ไปทำงานในออสเตรเลีย เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถทำงานเกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และพร้อมที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ออสเตรเลียกำหนด สำหรับการเดินทางไปออสเตรเลียในครั้งนี้ ผมและคณะจะไปพบกับเจ้าของสวนผลไม้เชื้อสายไทยในเมืองดาร์วิน ซึ่งที่นี่มีความต้องการแรงงานในภาคเกษตรเป็นอย่างยิ่ง

“กระทรวงแรงงานขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ที่ช่วยประสานงานกับทางการออสเตรเลีย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของผมและคณะในครั้งนี้ เพื่อเจรจาขยายตลาดแรงงานภาคเกษตร หวังว่ากระทรวงแรงงานและสถานทูตจะร่วมทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความร่วมมือในการส่งเสริมให้แรงงานของไทยได้ไปทำงานในออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป” นายพิพัฒน์กล่าว

Advertisment

ด้าน ดร.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะที่มาเยี่ยมเยียนและหารือในประเด็นความร่วมมือด้านแรงงานในวันนี้

ทางการออสเตรเลียยินดีอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมมือกับรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะความร่วมมือในการส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานภาคเกษตร โดยเฉพาะแรงงานที่มาดูแลสวนมะม่วง รวมทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น และการหารือในวันนี้จะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป