ผู้ป่วยจิตเวช เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างไร ?

ข้อแนะนำคนจิตเวชก่อนฉีดวัคซีน
ภาพโดย Daniel Reche จาก Pixabay

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เผยข้อแนะนำ การเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อแนะนำ การเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช อ้างอิงจาก คำแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติ และคำแนะนำการบริหารยาทางจิตเวช และวัคซีนโควิด-19 สำหรับจิตแพทย์และบุคลากรการแพทย์ ดังนี้ 

  • รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้คงที่ โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน และ 2 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน
  • พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
  • ไม่ควรลดยา เพิ่มยา หรือปรับยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคยงหรือถอนยาได้
  • ยาจิตเวชส่วนใหญ่ปลอดภัยต่อการฉีดวัคซีน ยังไม่พบรายงานถึงปฏิกิริยาระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีนโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค.64)
  • หากผู้ป่วยรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับการรักษา การรับประทานยา และการฉีดวัคซีน ควรปรึกษาจิตแพทย์ที่ดูแลรักษา

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุด้วยว่า ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิต เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม โรคจิตเภท และโรคทางอารมณ์ เป็นต้น อาจมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนและมีความเสี่ยงจากอาการทางจิต ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการป้องกันการติดเชื้อของตนเอง ครอบครัวและชุมชนควรมีส่วนช่วยผู้ป่วยจิตเวชในการเข้าถึงวัคซีน


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ